Hva skjer i havet?

Mens jeg holdt på med å samle grunnlagsmateriale til Sammenbruddet, kom jeg over rapporter fra det britiske miljøverndepartementet som sa at store mengder av dyreplanktonet i havet har forsvunnet den siste generasjonen. Det var rystende lesning. Hele 73% av dyreplanktonet skal ha forsvunnet siden 1960, og 50% bare siden 1990.

Deretter fant jeg andre rapporter som sa at det går samme veien med planteplankton. Dette er de små organismene som også dyreplanktonet lever av. Nedgangen er langsommere enn for dyreplankton, men med et fall på 1% i året, er det likevel et drama. Plankton er den nederste delen av næringskjeden i havet, de store fiskeslagene er totalt avhengig av at dette mikroskopiske livet finnes. Og vi mennesker liker å tenke på at vi er øverst i næringskjeden. Men derfor rammer det oss også når planktonet forsvinner.

Men det er alvorligere enn som så. Planteplankton står for fotosyntesen i havet. Gjennom fotosyntesen blir CO2 tatt opp og omdannet til oksygen. Planteplanktonet bidrar altså til å redusere konsekvensen av CO2-utslippene i atmosfæren og produserer halvparten av det oksygenet vi puster inn. Hva skjer med havet, hva skjer med atmosfæren hvis plantonet forsvinner eller blir enda mer redusert?

Noen klimafornektere har trøstet offentligheten med at det ikke er så farlig med økte utslipp av CO2, fordi det vil bli tatt opp i havet, og øker havtemperaturen, så vil enda mer av denne klimagassen bli oppløst i havvannet.

Men jo mer CO2 som oppløses i havet, jo surere blir havvannet. Ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii måles CO2-nivået i atmosfæren. Men der måles også surhetsgraden i Stillehavet. Målingene gjennom de siste tjue åra viser at mens CO2-mengden i atmosfæren har økt, har pH-verdien i havet sunket, det vil si: havet er blitt surere:

Sterk tendens til økende CO2-nivå og fallende pH

Det som skjer når CO2 tas opp i vann, H2O, er at det dannes karbonsyre, HCO3, slik:

CO2 + H2O => H+ +HCO3

De ekstra hydrogenionene som dannes i denne prosessen binder seg til CO3-ioner og danner enda mer karbonsyre, samtidig som det blir færre CO3-ioner. Dette er fatalt for det dyrelivet i havet som trenger disse ionene for å bygge skall og skjeletter. Disse skjelettene og skallene består av kalsiumkarbonat som dannes slik:

Ca2+ + CO32- => CaCO3

Blir havet surere, kan ikke skalldyrene, koralldyrene og alle de andre organismene i havet som er totalt avhengig av å bygge skall og skjeletter på denne måten, overleve. Mer CO2 i havet = lavere pH = massedød av mange former for dyreliv i havet.

Norsk polarinstitutt skriver at:

Reker vokser saktere og raudåta får dårligere skall. Når havet blir surere, får fisken mindre mat og fiskerne mindre fisk.

– Maria Fossheim og Kim Holmén

Prognosene for økt surhetsgrad i havet ser ikke hyggelige ut:

Det går mot at verdenshavene blir mye surere

Jeg blir skrekkslagen av dette fordi dette tyder på at det kan bli svært dramatiske endringer bare i løpet av noen få tiår, altså mens barnebarnet mitt blir en voksen mann.

Les mer om dette i Sammenbruddet, og bruk noen minutter på denne filmen:

Dette innlegget ble publisert i Miljø. Bokmerk permalenken.

9 svar til Hva skjer i havet?

 1. Tor Kristian Danielsen sier:

  Naturvern og miljøbeskyttelse blir av mange betraktet som å redde den synlige, makroskopiske fauna og flora: store spektakulære dyr og planter vi mennesker finner glede av å betrakte og studere. Imidlertid utgjør mikroskopiske organismer grunnlaget for alle næringskjeder. Hvis man kunne tenke seg at man veide alle store dyr som hvaler, elefanter osv., ville deres vekt (biomasse) være forsvinnende liten i forhold til biomassen av bakterier og andre mikroskopiske organismer. Vår arts overlevelse skjer på betingelse av at den usynlige natur overlever!

 2. psteigan sier:

  Nemlig. Det finnes en menneskelig hubris som går ut på at vi er jordas herskere og kan foreta oss hva vi vil. Er det noe det siste århundret har bevist, så er det at denne tanken i seg sjøl er en alvorlig trussel mot menneskehetens framtid på denne planeten.

 3. Karsten Johansen sier:

  Uhyre viktige temaer som dessverre alt for få er oppmerksomme på. En vitenskapelig artikkel fra Nature om temaet finnes på nettet her: http://www.fmap.ca/ramweb/papers-total/Boyce_etal_2010.pdf (hele strengen må med). Her estimeres tapet av phytoplankton utfra hvordan satellittbilder gjengir siktdypet i havene, og forfatterne beregner et tap i phytoplankton (planteplankton) årlig på ca. 1 pst. av den globale medianverdi for planktoninnholdet, slik du også angir ovenfor. En usikkerhetsfaktor som de ikke går inn på, er at det hastig minkende arealet av polar havis i Nordpolbassenget kan føre til større arealer med oppblomstring av plankton om våren i disse områdene (dette skjer i de såkalte polynier nær iskanten, hvor det er oppvelling av næringsrikt bunnvann). Sannsynligvis vil dog dette kun være en kortvarig lettelse i situasjonen (om overhodet) , fordi isarealet går så hastigt nedover, og oppblomstringen som sagt skjer nær iskanten om våren. Kortere iskant vil bety mindre oppblomstring på sikt iallfall.

  En årsak til nedgang i plankton i polare havområder, som du ikke nevner her, kan være økt UV-stråling nettopp i planktonets oppblomstringsperiode om våren, da samtidig ozonlaget er på det tynneste. Se her: http://www.nilu.no/index.cfm?ac=topics&folder_id=7027&text_id=7732&view=text (hele strengen må med).

  Det interessante vil være om noen kan finne tall som kobler planktonnedgangen til tilbakegang i fiskestammene i Nordishavet/Barentshavet og i Sørishavet.

  Endelig kan nevnes at det pågår flere forskningseksperimenter med «gjødsling» av plankton i havet som «teknisk fiks» på CO2-problemet. De bygger på den antakelse at jern skulle være den begrensende faktor for vekst i mengden av plankton – man strør ut jernpulver over havet. Så vidt jeg skjønner er resultatene så langt usikre.

 4. psteigan sier:

  Viktig innspill dette. Det vi vet er at planktonmengden har gått kraftig ned, og at dette antakelig vil ha katastrofale virkninger. Når det gjelder å fastslå årsakene, så kan en vel si at juryen fortsatt er ute. Det er for tidlig å sette to streker under svaret. Men det er sterkt at noe så alvorlig pågår uten at det vekker oppsikt eller debatt.
  Jeg er ikke bare skeptisk, men også svært bekymret over ideene om slike teknisk «fikse løsninger» som du nevner. Man aner ikke konsekvensene. Dette virker veldig som trollmannens læregutt en gang til.

 5. Tilbaketråkk: Sammenbruddet på radio | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 6. Tilbaketråkk: Kapitalismen i siste fase? | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 7. Tilbaketråkk: Einstein og biene | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 8. Tilbaketråkk: Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 9. Tilbaketråkk: Dramaet på barriererevet | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s