Stoltenberg og Støre for Riksrett?

Åpent brev til riksrevisor Jørgen Kosmo

Herr riksrevisor

Norge deltok med militære styrker i krigen for å avsette Muammar al-Gaddafi og innsette en ny regjering.

Utenriksminister Støre sa i sin redegjørelse til Stortinget 9. mai 2011:

For oss dreier det seg om å fremme dyptgripende verdier vi tror på – å sikre beskyttelse av sivile, å bistå mennesker i nød, å styrke FN og den internasjonale rettsordenen samt å støtte sentrale folkerettslige prinsipper som vi, historisk sett, selv har vært med på å kjempe fram.

Jeg går ut fra at du, herr riksrevisor, i likhet med meg, er urolig over hva norske styrker faktisk har vært med på i Libya.

 • Kan man si at vår deltakelse har vært med på å «sikre beskyttelse av sivile» når vi ser hvordan for eksempel byen Sirte ble jevnet med jorda?

Gaddafis hjemby Sirte ble jevnet med jorda

 • Kan vi si at Norge har bidratt til å «styrke den internasjonale rettsorden» når vi så hvordan Libyas statsleder Muammar al-Gaddafi ble slaktet på en måte som Dyrevernet ville ha protestert på hvis det hadde dreid seg om en gris?
 • Vi får meldinger om at det regimet NATO og Norge innsatte i Libya driver omfattende tortur og drap mot sine motstandere i og utenfor libyske fengsler. Kan dette kalles å «støtte sentrale folkerettslige prinsipper»?

At slike forbrytelser er blitt begått og blir begått i den krigen Norge var en av de sentrale deltakerne i, er en sak for deg, herr riksrevisor.

Jeg har følgende spørsmål til deg:

 • Ble Grunnlovens krav fulgt da Norge bestemte seg for å gå til krig?
 • Hvilken instans fattet vedtaket om at norske styrker skulle settes under NATOs kommando i en krig utenfor landets grenser?

Grunnlovens paragraf 25 er svært klar på hva som kreves:

Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.

 • Det er ingen tvil: Skal norske styrker brukes utenfor landets grenser under fremmed kommando, så må Stortinget gi sitt samtykke.

Herr riksrevisor: Jeg har søkt i Stortingets dokumentdatabase og i regjeringas egne nettsider, og jeg kan ikke finne noe vedtak i Stortinget som har gitt Støre, Stoltenberg og Faremo fullmakt til å bruke Norges tropper udenfor Norges Grænser i Libya. Og hva mer er, jeg kan heller ikke finne noen kongelig resolusjon som ga en slik fullmakt før krigen var et faktum.

Jeg kan ha oversett noe, herr riksrevisor, jeg er tross alt bare en enkelt samfunnsborger. Men dette er utvilsomt en sak for deg.

For hvis Stoltenberg, Støre og Faremo ikke hadde hjemmel i Grunnloven da Norge gikk til krig, så har de brutt Grunnloven.

Dersom statens ledelse har brutt Grunnloven, er det ingen annen enn Riksrevisjonen som kan ta affære.

Jusprofessor Edvard Vogt skrev i en artikkel i Morgenbladet i fjor at regjeringen har brutt Grunnloven på dette punktet. Jeg kan ikke se at hans argumenter er tilbakevist.

Riksrett

Hvis det er slik at norske militære styrker, våpen, penger og infrastruktur er brukt i en krig som er i gangsatt uten hjemmel i Grunnloven, kan jeg ikke se annen mulighet for deg enn å forberede en riksrettssak mot de ansvarlige.

Forbrytelser mot menneskeheten?

Dersom det også skulle vise seg at rapportene om ødeleggelsen av Sirte, massakrene, torturen og drapene medfører riktighet, kan det også tenkes at tiltalen mot regjeringas ledelse må utvides til å gjelde forbrytelser mot menneskeheten. Dette må du finne ut av, Jørgen Kosmo.

Hva med resten av regjeringa?

Det er uklart om hele regjeringa har stått bak et eventuelt brudd på Grunnloven. Finnes det et vedtak som hele regjeringa sto bak før norske styrker ble tatt i bruk, vel, så må hele regjeringa tiltales. Finnes det ikke et slikt vedtak, blir anklagen mot Stoltenberg, Støre og Faremo desto alvorligere.

Alle skal ha krav på fair behandling

Det gjelder også regjeringa. De ansvarlige skal ha mulighet til å svare for seg og de skal ha mulighet for å legge fram dokumentasjon. Så får Riksretten avgjøre ansvarsforholdet.

Men dette er ikke en sak for ei høring i Stortinget.

 • Først og fremst må du og Riksrevisjonen undersøke om Grunnloven er blitt brutt.
 • Dersom dere kommer fram til at den er blitt brutt i en så alvorlig sak, har dere ingen annen mulighet enn å stille de ansvarlige for Riksrett.

Jeg regner med at du kommer til å ta denne saka alvorlig, herr riksrevisor. For i motsatt fall, har vi ingen Riksrevisjon. Hvis det finnes skjellig grunn til mistanke om at statens ledere har brutt Grunnloven og Riksrevisjonen ser en annen vei, da har vi ikke en stat bygd på grunnleggende rettsprinsipper.

Da er vi et bananmonarki.

Vennlig hilsen

Pål Steigan

Tolfa, Italia

Oppdatering 20.01.2012: Kosmo har svart

Pål Steigan

Vedrørende din henvendelse til meg om bruk av norske styrker i Libya.

Jeg har lest din henvendelse, og dersom du ønsker en prøving av Regjeringens beslutning er det Kontroll og Konstitusjonskomiteen du bør henvende deg til.

For øvrig er det min mening at Regjeringen har sitt på det tørre.

Jørgen Kosmo

Kommentar: Kosmo er en intelligent mann, men han gjør det urimelig lett for seg. Jeg vil jo ikke bare ha en prøving av regjeringas beslutning, jeg vil ha en gjennomgang av saksgangen i regjeringa, i Stortinget og mellom Storting og regjering. Og da er det ikke sikkert at kontrollkomiteen er uhildet. Jeg vil også ha en vurdering av om det formålet Støre informerte Stortinget om er blitt oppfylt. Det er en veldig alvorlig beslutning å sende norske styrker i krig. Da har vi, borgere av Norge, krav på å få vite hva regjeringa mener om de grove overgrepene som har skjedd.

Pål Steigan

Oppdatering:

Jeg spurte Stortingets administrasjon om de kunne sende meg alle vedtak Stortinget har fattet om deltakelse i Libya-krigen. Her er svaret:

Hei,

Her har du informasjon om ditt spørsmål.
Forsvarsministeren orienterte Stortinget i Den utvidede utenrikskomité 22. mars 2011 om at Norge ville stille til rådighet en styrke på seks F-16 kampfly med nødvendige støttefunksjoner for en periode på inntil tre måneder i operasjonen til støtte for gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 (2011) (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-025/1/#a1)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tema/utenlandsoperasjoner/operasjonen-i-libya.html?id=636304

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/libya2.html?id=636259

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110329/1/

Mvh

Øivind Amundsen, Stortingets ekspedisjonskontor

Ikke fullmakt

Slik det ser ut for meg hadde ikke Stoltenberg fullmakt fra et vedtak i Stortinget da han 19. februar 2011 ga beskjed om at norske styrker skulle delta i krigen mot Libya. Hvis det jeg fikk fra Stortinget er den totale bunken, så fikk han fullmakten først 22. februar. Hvis den skandaløse saksbehandlinga i Stortinget kan kalles en fullmakt.

Den kongelige resolusjonen, altså regjeringas eget vedtak, ble fattet først 23. februar, altså flere dager etter at statsministeren allerede hadde forpliktet oss. Stoltenberg stilte i realiteten Stortinget overfor et fait accompli, men som vi har sett følte ikke Stortinget at det var noen grunn til å tenke på grunnlovens bestemmelser.

Hvis Riksrevisoren og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kaller dette ryddig saksbehandling i en så alvorlig sak, har de meget lave standarder.

Dette innlegget ble publisert i krig og merket med . Bokmerk permalenken.

32 svar til Stoltenberg og Støre for Riksrett?

 1. Martin sier:

  Meget godt tiltak Herr Steigan,
  Håper du følger opp med å publisere riksrevisjonens svar.

  Mvh, Martin
  Folkets Info
  http://www.folkets.info

 2. Audun Orstad sier:

  Kontroll og Konstitusjonskomiteen er, uansett hvor «nøytralt» det høres ut, en del av den politiske makteliten i Norge (Storting, regjering, domstoler m.v….og media, for den saks skyld). Det samme kan vel også sies om Riksrevisjonen, som ledes av en tidligere toppolitiker fra AP. Så egentlig er det få eller ingen innstanser den vanlige kvinne/mann kan fremme en slik sak for og forvente en objektiv behandling/konklusjon.

  • psteigan sier:

   Du har sannsynligvis helt rett. Nå har jeg brukt min rett som borger til å spørre etter lovligheten i regjeringas vedtak. Hvi det bare avvises, så har vi jo et bevis på at Norge er et bananmonarki.

   • Audun Orstad sier:

    Og det kommer til å bli avvist (eller ignorert)….det er jeg sikker på. Så mye for de demokratiske rettighetene som «tilbys» fra de folka som har skapt seg en karriere ved å «administrere» det kapitalistiske systemet ……

 3. Martin sier:

  Angående riksrettsprosedyrene i Norge, bør det påpekes at et enstemmig Storting relativt nylig ble enige om å endre på riksrettspraksisen i Norge. Dette ble gjennomført i forbindelse med at de konsoliderte Stortingets presidentskap sin makt, når de la ned Lagtinget og Odelstinget. Mer om saken her: http://www.folkets.info/component/content/article/2052-forslag-om-endringer-i-grunnloven-ss-15-og-82-riksretten

  Mvh, Martin

 4. Martin sier:

  Videre kan det påpekes at godeste Herr Korsmo selv var en av forslagsfremmerne angående endring av Stortingets sammensetning og riksrettprosedyrene. Denne «æren» deler han med Carl I. Hagen og Inge Lønning, som begge har vært med å utforme den nye norske såkalte Grunnloven, som fjerner siste rest av nasjonalt lovverk, og erstatter det med FN/EU-lovverk.
  Mer om saken her: http://www.folkets.info/component/content/article/12896-skriver-grunnloven-pa-nytt

  • Martin sier:

   Edit: Kosmo 😉 Er ikke mye kristendom igjen i statsforfatningen 😉

   (edit gjerne min forrige post, og slett denne. Tar seg dårlig ut å stave feil!)

 5. Audun Orstad sier:

  Bra info, Martin. Takker.

 6. Arnljot Ask sier:

  Bra at Pål Steigan tar opp denne saken og gjør den synlig både på bloggen sin og på Dagavisens nettutgave (Nye Meninger).
  Som Steigan skiver, så tok advokat Edvard Vogt opp dette sist sommer gjennom Morgenbladet. Han ble imøtegått av en annen advokat og dem han adresserte (myndighetene) gadd ikke svare han. Nå ga Kosmo et knapt svar her og henviste saka videre med at det ikke var «hans bord».
  Stoltenberg, Støre og den andre sentrale aktøren, Ine Marie Eriksen fra forsvars- og utenrikskomiteen vil nok også tie det i hjel. Praksisen som ble innarbeida på Stortinget rundt 1995, med at Grunnlovens restriksjoner rundt det å føre Norge ut i krig ble brakt vekk fra offentligheten ved å si at det var nok at den utvida utenrikskomiteen kunne behandle slike saker for lukka dører. Som kjent gikk det noen SMSer rundt i dette miljøet for å klarere krigsdeltakelsen.

  Allikevel er det viktig at slike ovegrep mot det påståtte folkestyret blir repetert og repetert i offentligheten. Sjøl om det vil ta sin tid før det vipper det arrogante maktsjiktet av pinnen. Rødt og andre krigsmotstandere har gjentatte ganger pekt på at Norge har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i Afghanistan, gjennom fangeoverleveringer og bruk av ulovlig ammunisjon mot mennesker. Jussprofessor Ståle Eskeland har også slått dette fast i boka si «De alvorlige forbrytelsene». Men foreløpig prøver regjering og Storting å overse det.
  Ingen grunn til å gi dem fred av den grunn!

  Arnljot Ask

 7. psteigan sier:

  Jeg henvendte meg til Stortingets administrasjon for å be dem utlevere alle vedtak om Libya. Dem har jeg fått, og skal gå gjennom dem i detalj. Mitt første inntrykk er at de har lagd et cover-up som alle partiene har vært med på:

  Karin S. Woldseth (FrP) [10:25:00]: Jeg vil takke statsministeren for redegjørelsen og si at Fremskrittspartiet selvsagt støtter Norges deltakelse i den internasjonale koalisjonen i Libya.

  Erna Solberg (H) [10:29:27]: La meg også få takke statsministeren for redegjørelsen og understreke at det er selvfølgelig ingen hverdagslig opplevelse at Norge sender militære styrker til oppdrag som også medfører at man bomber på andre lands territorier.

  Martin Kolberg, Ap: I det internasjonale samfunnet har vi vært vitne til angrep mot sivile i Libya. Jeg er sikker på at vi alle nå føler ansvar for dette når det gjelder Norges deltakelse i aksjonen. De militære tiltakene i Libya har så langt vært vellykket. Det internasjonale samfunnet grep inn i tide.

  Bård Vegar Solhjell (SV) [10:35:02]: Eg vil takke statsministeren for ei god utgreiing.
  SV stiller seg bak FN-resolusjon 1973 av tre grunnar. For det første var det ein akutt situasjon. Det låg føre eit godt dokumentert akutt behov for å beskytte sivile mot potensielle alvorlege overgrep.

  Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:19]: Takk for redegjørelsen.
  Til tross for den litt smålige kranglingen mellom SV og Høyre nå på slutten er det et samlet storting som står bak beslutningen om å sende seks F-16-fly og to militære transportfly til den FN-operasjonen som kom med bakgrunn i Sikkerhetsrådets vedtak i resolusjon 1973.

  Trine Skei Grande (V) [10:49:49]: Jeg vil begynne med å takke for redegjørelsen. Til både statsministeren og presidenten vil jeg si at jeg syns det er viktig at vi har denne typen debatter i Stortinget. Når vi sender soldater i krig, fortjener de at vi har en runde her om hvorfor de skal gjøre det de skal gjøre. Det syns jeg er klokt og viktig – og viktig å understreke.

  I dyp ærbødighet takker de Stoltenberg for å ha brakt Norge i krig. Alle sammen. AP, SV, FrP, Høyre, Venstre, Sp. (Med et lite unntak for KrF, som riktignok støtter krigen, men sier: Kristelig Folkeparti mener det er avgjørende at all militær maktbruk har en klar forankring i folkeretten. I tillegg er det helt nødvendig med politisk og moralsk legitimitet. (Har ikke KrF i det minste litt flau smak i munnen når de ser hvordan Sirte ble totalødelagt?) Men altså: alle de andre, Kunne de ikke slikket gulvet for statsministeren også, så hadde det i hvert fall hatt en viss underholdningsverdi.

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110329/1/#a2

 8. Ole Kristian Sivertsen sier:

  Såvidt jeg vet bygger FN-resolusjonen på utsagn fra én mann, det ble aldri lagt frem bevis på at Gaddafi bombet sivilbefolkningen.
  Meg bekjent har heller ikke Regjeringen giddet å legge fram noen tall på hvor mange vi har drept med våre bomber…..
  den triste konklusjonen man kommer til etter alt dette er at HELE Stortinget er landsforrædere og bør avsettes av folket så fort som råd er.

  • Audun Orstad sier:

   Du har jo i og for seg rett, og i prinsippet (!) har vi jo muligheten til å fjerne dem alle, men….. Og nå står vi overfor 2 nye mulige krigsscenarioer; angrep på Syria, og/eller et (israelsk initiert?) angrep på Iran. (I tillegg har vi konflikten USA/Iran og det som skjer i Hormuzstredet). Jeg tror de fleste militærstrateger (inklusive amerikanske) får gåsehud av tanken på disse eventualitetene (jfr. f.eks. «Jane’s Defence…»), men et interessant spørsmål for oss er jo hva Norske myndigheter vil foreta seg DERSOM noe av dette kommer til å skje…

 9. jeg satte dette inn paa facebook siden til stoltenberg for en stund siden, men jeg har ikke faat noe svar. er det upassende kanskje?

  44 oljeselskaper fikk I 2009 penger fra staten framfor å betale skatt, til sammen fikk bransjen mer enn 9 milliarder skattekroner. naar du tar med gass letning er tallet 25 milliarder skattekroner. dere forsvarer dette slik, «de betaler jo 78 prosent skatt paa overskuddet» disse olje selskapene kan altsaa komme med utgradert rigg og faa den opgradert paa skattebetalernes regning. sjefene kan ta ut bonuser hoye lonninger paa skattebetalernes regning.

  Avtalen i seg selv kan derfor forklare hvorfor det er saa mange oljeselskaper innvolvert.

  Jeg onsker da og vite hvem som fremet dette forslaget angaande denne refusjons avtale.

  Miljo aspektet av denne avtalen vil ogsaa bli etterforsket av en uavhenglig gruppe.

  Etter og ha hvert i kontakt oljearbedere forteller de at det har pallevis med saape som da blir brukt til og kamuflere oljesol for satelittene.

  Dette dreier seg forst og frems da om mistanke til okonomisk utroskap mot nasjonen Norge. altsaa
  11.11 Økonomisk utroskap
  11.11.1 Gjeldende rett
  Straffeloven 1902 §§ 275 og 276 regulerer straffansvaret for utroskap og grov utroskap
  alsaa grov utroskap da dette dreier seg om flere 100 milliarder skattekroner
  miljo apektet vil da komme paa et senere tidsrom.

  Jeg vil ogsaa med dette minne politiet paa at de er en uavhenglig enhet og da har plikt til og innformere sine overordnede naar det er uregelheter eller mistanke om noe kriminelt, da i dette tilfellet flere 100 milliarder skattekroner.

  refusjons avtalen kan paa mange maater samenlignes med en narcomans egotrip hvor da store verdier blir stjolet, for saa og bli solgt for en brok del.

  naar det gjelder regeringen, virker det som en egotrip paa jakt etter makt og respekt og raske penger, det blir hentet opp store verdier til en veldig stor kost pris uten da og ta hensyn til norges nasjon, resurser, verdier og miljo.

  Det kan paa mange maater virke som de har blitt lurt av inn i en slik avtale av kapitalister som da har relasjoner innen olje industreien. sporsmaalet er da hvem fremmet dette forlaget?

  naar det gjelder oljeselskapene saam kan oke lonna si 100 prosent og da samtidig oppdatere riggen sin, de har da drift kostnader paa 22 prosent mens de kan da ha oket sinne lonninger paa norges skattebetalere regning 100 prosent. disse 22 prosentene driftresultat er paa, henter de inn via andre olje selskaper paa norges bors i form av emisjoner. ogsaa norske skattebetalere blir da lurt til og finansiere i disse olje selskapene paa norske bors eller andre borser i andre land.

  De da som tjener paa dette uansett finner olje eller ikke er sjefene i oljeselskapene som da sikrer sine verdier hele tiden som for eksempel eiendom.

 10. Det er viktig informasjon og anklager du kommer med, Hugo, selv om det kommer på siden av den saken Pål fremmer.

 11. Martin sier:

  Hei Steigan,

  Får vi lov å benytte informasjonen du har gravd opp til en artikkel på Folkets Info? Tenker eventuelt å sakse din artikkel, og legge med tilleggsinformasjonen du har frembragt i et alright format, så flest mulig får dette med seg. Krediterer naturligvis din blogg som opphavsplass for informasjonen.

  Mvh, Martin
  Folkets Info redaksjonen

 12. psteigan sier:

  Hei Martin
  Helt i orden. Klipp og lim. Fint om du også henviser til bloggen, slik du skriver.
  Til din info har jeg sendt følgende foreløpige svar til Riksrevisor Kosmo:
  ——————–
  Hei
  Takk for raskt svar.
  Jeg er imidlertid ikke tilfreds med svaret, noe jeg vil komme tilbake til.
  Jeg skjønner at Jørgen Kosmo kan ha meninger om Regjeringas framgangsmåte, men at Riksrevisoren kan ha det, dersom det ikke har vært en sak for Riksrevisjonen, har jeg vanskelig for å forstå.

  vennlig hilsen
  Pål Steigan
  ———————-
  Jeg tror jeg kan påvise at hele kontroll- og konstitusjonskomiteen er inhabil fordi de ikke reagerte på, men tvert om bidro til å dekke over grunnlovsbruddet da Stoltenberg kom til Stortinget tre dager etter at vi faktisk var i krig. Men det må jeg jobbe litt mer med.

  mvh
  Pål

 13. Veldig bra initativ! Men det foregikk vel strengt tatt 19. og 22. mars, ikke i februar som det står i artikkelen.

  Mvh Aslak Storaker

 14. psteigan sier:

  Aslak, du har helt rett. Rødme, rødme.
  Heldigvis gjør det ingenting med logikken.
  OG: Mens Stortinget svarte lynkjapt, merker jeg meg ar statsministerens kontor ikke har det travelt med å svare på følgende:

  Hei
  I forbindelse med en artikkel trenger jeg å vite hvilken instans som fattet det vedtaket som ligger til grunn for denne pressemeldinga:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/libya2.html?id=636259

  Dessuten trenger jeg å vite når vedtaket ble fattet, og jeg vil gjerne ha tilgang til teksten i vedtaket.

  På forhånd takk!

  vennlig hilsen
  Pål Steigan
  forfatter

 15. Nei, det endrer overhode ikke den viktige logikken i det du skriver. Eneste grunnen til at jeg kunne datoen var at det har blitt diskutert at en bør prøve å holde en form for markering på årsdagen for krigserklæringa den 23. mars, bl.a. blir det diskutert på Facebookgruppa Rødt aksjonsnettverk mot krig. Synes ikke vi kan forbigå det i stillhet, samtidig er det vanskelig å vite hva slags aksjoner som kan skape effekt når det er så få de facto krigsmotstandere. Kult om du deltar med innspill!

 16. psteigan sier:

  Jeg er naturligvis svært glad for at du rettet på datofeilen. Også fordi det kan være viktig å gjøre noe med ettårsdagen. Skal se hva jeg kan bidra med.

 17. Tilbaketråkk: Stoltenberg og Støre brøt grunnloven! | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 18. Martin sier:

  Hei Pål,

  Da har vi satt sammen en liten artikkel, og satt fokus på dine oppdagelser i denne saken.
  Håper du ikke føler vi er urimelige i vår fremstilling av saken: http://www.folkets.info/component/content/article/12945-tidligere-akp-ml-leder-store-og-stoltenberg-brot-grunnloven

  Lykke til videre med det gode arbeidet.
  Ønsker deg en god kveld!

  Mvh, Martin
  Folkets Info

 19. anon sier:

  Man står ikke fritt til å velge hvor man skal delta når man er med i en «forsvarskkoallisjon» som Nato….. Litt naivt av deg

  • psteigan sier:

   Premissene for deltakelse i NATO, ja hele vår militærdoktrine er grunnleggende endret uten at det har vært gjenstand for vedtak i Stortinget. Hele out-of-area-politikken er noe helt annet enn det NATO ble grunnlagt på. Norge kunne sagt nei på grunnlag av NATO-pakten. Tyskland gjorde det, og med god grunn. Det som er naivt er at Norge har latt USA omdefinere forsvaret vårt til en leverandør av leiesoldattjenester over hele verden.

 20. Tilbaketråkk: Våre allierte, slakterne | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 21. Tilbaketråkk: De ti mest leste gjennom ett år | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 22. Tilbaketråkk: Bloggerfaringer | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 23. Tilbaketråkk: De ti mest leste i 2012 | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 24. Tilbaketråkk: Libyakrigen: Krev uavhengig granskning! | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 25. Tilbaketråkk: De ti mest leste – med kommentarer | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 26. Tilbaketråkk: Er det noe vits i å feire grunnloven? | Steigan blogger

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s