Brønnpissing

Svar til Anders Giæver i VG

Det finnes en diskusjonsmetode som brukes av visse debattanter i kommentarfeltene på internett. Det kalles å «hitle», og den består i at du når du begynner å bli opprådd for argumenter sammenlikner motstanderen med Hitler.

VG

Jeg vet ikke om Anders Giæver har lest for mange slike kommentarer, men i denne artikkelen senker han seg til deres nivå. Han er uenig med meg, og det er en grei sak. Men uten noen som helst saklig forankring sammenlikner han meg med høyreekstremisten Fjordman og nevner meg sammen med massemorderen Breivik. Begrepet «nasjonal-boljevismen» som han bruker i overskriften er også et plumpt forsøk på å knytte meg til «nasjonal-sosialismen», altså nazismen.

Er det virkelig så vanskelig å føre en noenlunde opplyst diskusjon i Norge? Og har Giæver virkelig så dårlige argumenter?

Konklusjonen først

Giæver skriver:

«Man ønsker seg tilbake til de homogene seksti- og syttitallet»

Det er ikke dekning for dette i min tekst. Ikke skrev jeg det og ikke mener jeg det. La meg derfor begynne med konklusjonen:

«For å bryte ned gjensidig mistillit i arbeiderklassen er det bare felles handling som hjelper. Enhet gjennom praksis, enhet gjennom felles kamp. For en forent arbeiderklasse vil ulike kulturelle impulser og tradisjoner bare være en berikelse, men hvis arbeiderklassen splittes langs slike linjer, vil den lide nederlag på nederlag.»

Jeg argumenterer ikke mot innvandring. Jeg gir tvert om eksempler på at arbeidsinnvandring har vært med på å forme arbeiderbevegelsen i Norge på en positiv måte:

«Arbeiderklassen i Norge har i mange omganger blitt styrket av å få inn impulser med arbeidere fra andre land. Svenske rallare som bygde jernbaner og veier brakte med seg radikalisme og syndikalisme. Tyske og danske fagarbeidere brakte med seg fagforeningstanken til Norge.»

Hva er det jeg frykter?

Det jeg frykter er at arbeiderklassen skal splittes opp etter kultur, etnisitet, religion og språk, slik at folk blir satt opp mot hverandre og slåss mot hverandre i stedet for mot felles fiende.

Er det tatt helt ut av lufta? Maner jeg fram spøkelser som ikke er der?

Vel, splittelsen er der allerede. Vi har fått et nytt underproletariat som kan utnyttes på det groveste av kapitalen fordi de ikke er organisert, fordi de ikke kan språket eller kjenner rettighetene sine. Dette er jo ikke noe problem for Anders Giæver. Men det er et alvorlig problem for dem det gjelder.

I Italia, som er et land jeg kjenner litt, blir dette nye underproletariatet i flere regioner utnyttet som reine slavearbeidere, uten rettigheter og med lønns- og arbeidsforhold tatt rett ut av et skrekkabinett. Det finnes ingen forbindelse mellom dem og den opprinnelige italienske arbeiderklassen og de kan ikke en gang kommunisere, om det hadde vært noen forbindelse. Denne typen ekstrem utbytting, som sjøl Charles Dickens ville steilet over, brer seg nå nordover i Europa. I boka mi Sammenbruddet nevner jeg eksempler på slavearbeid fra moteidustrien i Italia og fra kjøttbransjen i Storbritannia.

Det frie arbeidsmarkedet

Det eneste Giæver har rett i er at jeg er imot det frie arbeidsmarkedet slik det praktiseres i Europa i dag. Og der er jeg på bølgelengde med store deler av norsk fagbevegelse.

Det trengs ingen konspirasjonsteori for å slå fast at EU (der 500 millioner mennesker styres av folk de ikke har valgt) går inn for å rive ned alle hindringer mot en fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette er jo EUs program. Og det er utformet og styres av en elite som ikke kontrolleres av noen. Hensikten med den frie flyten av arbeidskraft er å senke lønningene for å øke profitten. Det landet som har lykkes best med dette er Tyskland, der kapitalen har klart å presse minimumslønningene ned til et nivå det ikke går an å leve av. Tysk kapital, som ikke har de aller beste demokratiske tradisjoner, har i stor grad brukt import av billig arbeidskraft for å få dette til. Med dette som utgangspunkt har Tyskland så klart å utkonkurrere næringslivet i Sør-Europa og gjøre folkene i Hellas, Spania, Portugal til fattiglemmer i en økonomi de ikke har makt over.

Finanskapitalens erobring av Europa

Giæver sa i Dagsnytt18 at det er bare konspirasjonsteorier fra meg å si at det finnes en elite i EU som aktivt går inn for å splitte arbeiderklassen gjennom å sette folkegrupper opp mot hverandre. Jeg vil da vise til den internasjonale sjefen for en av verdens største finansbanker, Goldman-Sachs, Peter Sutherland. Han sier følgende:

“the European Union, in my view, should be doing its best to undermine” any “sense of our homogeneity and difference from others”. Kilde BBC

Han er en veldig sterk talsmann for massiv innvandring av arbeidskraft til Europa og for multikulturalisme. Og han mener at EU ikke må ta hensyn til den lokale befolkningas motstand mot dette.

Masters of The Eurosone

Hvorfor er Goldman-Sachs så viktig? Av den enkle grunn at denne finansbanken nå har sikret seg statsminister, finansminister eller sentralbanksjef i sju europeiske land. Les bloggen Monsterblekkspruten. Den siste de skaffet seg var sjefsposten i Bank of England. De har også sjefen for Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi. Da statsministrene i Hellas og Italia ble avsatt etter krav fra EU, ble de erstattet med folk fra Goldman-Sachs. Disse nøkkelfolkene driver nå igjennom en nedskjæringspolitikk over hele Europa der lønninger, pensjoner, sosiale goder og utdanningsvesen blir rasert og statskassene blir tømt for å fylle bankens konti. De er spesielt ute etter å ødelegge kollektive avtaler og fagforeninger.

Når så denne bankens internasjonale sjef sier at denne politikken skal suppleres med en masseinnvandring eventuelt mot den lokale befolkningas vilje, så er ikke det bare et utsagn fra en hvilken som helst person. Det er en marsjordre fra en av de virkelige oligarkene i Europa.

Derfor er splittelsen i arbeiderklassen så farlig

Vi er midt oppe i den verste økonomiske krisa siden 1930-tallet, kanskje den verste noensinne. Massearbeidsløsheten og fattigdommen er tilbake i store deler av Europa. Sist gang det skjedde vokste nazismen fram og ga verden Hitler og den annen verdenskrig. Nå ser vi at det vokser fra naziliknende partier med en liknende retorikk. Det gjelder særlig Gyllent daggry i Hellas og Jobbik i Ungarn. Skal dette unngås, er det maktpåliggende at arbeiderklassen ikke splittes etter nasjonalitet, etnisitet, kultur eller religion. Det vil bare den kapitalistiske eliten og det ekstreme høyre tjene på.

Det som ville være en tragedie ville jo være om viktige deler av den hvite arbeiderklassen samlet seg om fascister av typen Gyllent daggry, mens det nye underproletariatet samlet seg om fascister av typen Profetens Umma.

Derfor er jeg så glad for at Oslo bygningsarbeiderforening gikk i spissen for å utvikle en politikk som forener på klassegrunnlag. De krevde at alt arbeid i Norge skal lønnes etter norske tariffer og avtaleverk. I stedet for å rette brodden mot utenlandske arbeidere lagde de en politikk for enhet på et klassegrunnlag. Det er veien å gå.

Intellektuell konkurs

Det finnes ikke noe grunnlag i det jeg skriver eller i Giævers egen artikkel til å drive brunskvetting mot meg. Hadde Giæver levert noe sånt til logikk forberedende ville han strøket tvert og bedt om å bli karrierepolitiker i stedet. Uten noe saklig grunnlag knytter han meg til fascister og massemordere. Det er så ubehjelpelig at jeg nesten synes synd på ham. Men bare nesten. Han har godt betalt fra en av de største og rikeste mediemonopolene i Norge til å drive med dette. Da jeg vokste opp kalte vi dette «brønnpissing».

Dette innlegget ble publisert i Økonomi, EU, Opprør. Bokmerk permalenken.

11 svar til Brønnpissing

 1. Nils Amund sier:

  Det er interessant å se hvor mange som på refleks polemiserer mot noe du ikke har sagt. Når jeg skriver under din bekymring for at multikulturalisme forvekslet med solidaritet, har ikke jeg tatt avstand fra hijab, for eksempel. Jeg syns også jeg har rett til å uttale meg selv om jeg er en gammel hvit mann. Gratulerer med at du det nå kom opp en viktig debatt. Man kan mane til å få fram klassebegrepet til man blir blå i trynet og folk ser på det som dødsralling. Men nå klarte du det. Ved hjelp av Anders Giæver, hehe. God år, Pål! Hils fruen.

  • Bjarte Møller Bjørge sier:

   Jeg er svært skuffet over Steigan og enda mer forbannet. Han målbærer «vi og de andre» – diskursen på en så banal og fordomsfull måte at han slutter rekkene med folk som Hårstad, Rustad og andre som ser seg tjent med klisje – metaforer om innvandrerbefolkning og antirasister. Det er mulig Gjæver pisser i ml – brønnen, men Steigan drar ned smekken for han. At finanskapitalen åpner portene i festung Europa, når det tjener maksimalprofitten er en selvsagt ting. Dersom Steigan mener at sosialdemokratiet, fagbevegelsenog antirasistene tjener kapitalen ved å være ved å være kulturrelativistiske, så bør han og Lønseth sammen ta seg en tur rundt til de flyktningefamiliene som sitter i angst og venter på å bli kasta ut. Og tro meg, det er ikke klanshøvdinger og imamer som er deres beste venner. Og det er heller ikke statssekretærer eller vingårdspatroner. Skam deg, Pål. Nå er du havna i dårlig selskap!

   • psteigan sier:

    Hei Bjarte. Du står naturligvis helt fritt til å være rasende, forbanna osv. Men du har lest meg dårlig. Det er ikke dekning i min tekst for å skrive det du skriver. Og jeg har ikke vært borti noen andre som har lest meg slik som deg.

 2. John I. Henriksen sier:

  Jeg er stort sett enig med Steigan her. Jeg leser ikke VG og har derfor ikke grunnlag for å uttale meg om hvilke holdninger og politiske synsmåter Giævers skriverier der avspeiler, men jeg har funnet og lest den omtalte artikkelen Nasjonalbolsjevismen på VG-nett. Giæver er også en del av kommentariatet i andre media, og jeg hører ham med jevne mellomrom i nyhets- og kommentar-/diskusjonsprogrammer i TV og radio. Inntrykket fra slike opptredener er at Giæver er en noenlunde moderat representant for det jevnt over establishment-orienterte pressekorpset som kvantitativt dominerer mediabildet. I dette bildet eksisterer nesten ikke omtale av eller refleksjon over klasseforskjeller, klasseinteresser, klassekamp, under- og overklasse lenger. De er på en måte bannlyst, også fra programmer, uttalelser og referanser fra ledende personer innen de to partiene i den sittende regjeringen som har hatt bevissthet om klassekamp og deltagelse i klassekampen som sentrale deler av sine idémessige opphavskilder. Allerede det at Steigan aktiviserer disse begrepene i sine analyser ser ut til å virke sterkt provoserende på folk som Giæver. Jeg mistenker at de føler uro ved at slike begreper bringes inn i ordskiftet. Det forstyrrer den harmonimodellen som privilegiatet ønsker at politikk og økonomi, i hvert fall i Norge og Europa, skal tolkes innenfor. Innenfor denne harmonimodellen blir selv de mest ytterliggående forskjeller mellom individer og mellom grupper hva angår økonomiske, politiske og ytringsmessige privilegier definert som naturlige, i hvert fall akseptable. Giæver selv er blant dem som nyter godt av forskjellsprivilegiene. Når Steigan påviser at de mektigste og mest privilegerte ønsker å opprettholde og forsterke dette forskjellssamfunnet, bl. a. ved å bryte ned de barrierer som organiserte arbeidsfolk (fagbevegelser) i vårt land og det øvrige Europa fortsatt i noen grad representerer, defineres han som ekstremist. Ikke bare det. Giæver skuffer på med jevnføringer med Fjordmaner, Rustader og Breiviker uten det aller minste hold for at Steigan deler en millimeter av de holdningene til for eksempel innvandring som disse fenomenene representerer. Det er heller ikke det minste konspirativt ved å hevde at kapitalister ønsker å opprettholde og sementere den kapitalistiske samfunnsorden og å bruke tilgjengelige midler for å oppnå dette. Men påvisning av det er uheldig i privilegiatets øyne. Derfor må Steigan – som riktignok bare har en blogg og ikke hele VG å utbre sine meninger i – utslettes. Dette mener Giæver tydeligvis gjøres best ved å forbigå Steigans argumentasjon og i stedet tillegge ham holdninger og meninger som også innenfor harmonimodellen er avskydd, selv om Steigan står lenger fra disse enn Giæver selv. Til slutt jåler Giæver inn en henvisning til Georg Johannesen, muligens for å motvirke inntrykket at han ikke er noen vanlig macchartyist. Noen vil nemlig huske at den etter hvert feirede Georg Johannesen også var kommunist. Men som for lengst avdød er han ikke lenger farlig i privelegiatets øyne, og han er i hvert fall ikke i stand til å forsvare seg mot å bli tatt til inntekt for slik debattteknikk som Giæver her har utvist.
  John I. Henriksen

 3. Tilbaketråkk: De virkelig ekstreme | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 4. maalmannen sier:

  Ein gong heitte det at media si rolla som fjorde statsmakt var å kritisera og nækja løynde strukturar og makttilhøve. No er rolla snudd på hovudet, no er det dei som held fram å gjera denne jobben som i media vert hengde ut som konspirasjonsteoretikarar.

  Etter det som Anders Giæver skriv, skynar me at det er lov å kritisera konsekvensane av multikulturalismen, men det er ekstremt å hevda at politikarane hev ei meining med det dei gjer..

  Nokon som snakkar saman i korridorane? Nokon som hev ein agenda som ikkje toler dagsens ljos? Nokon som fører folket bak lyset? Dei konspirasjonsteoretikarane som meiner dette må avslørast!

 5. ovett sier:

  «Jeg argumenterer ikke mot innvandring. Jeg gir tvert om eksempler på at arbeidsinnvandring har vært med på å forme arbeiderbevegelsen i Norge på en positiv måte.»

  Exemplen du ger är arbetskraftsinvandring från Sverige, Danmark och Tyskland. Gott, som svensk arbetskraftsinvandrare till Norge har man inget att invända mot detta.

  Men anser du att invandringen från Afrika och Asien bör begränsas? Den som inte kallas arbetskraftsinvandring utan flyktning- och anhöriginvandring?

  Om du svarar nej, vi måste ha en generös etc., har du då en konkret plan för att ena arbetarklassen över de etniska, språkliga och kulturella gränser som vi enligt bläckfisken och vänstern ska ha inom våra länder? Tror du handen på hjärtat att det kommer att lösas genom fackföreningarnas solidaritet? Genom arbetarklassens goda vilja?

 6. Tilbaketråkk: Varför skapades ”mångkulturalismen”? | lindelof.nu

 7. Tilbaketråkk: Et spøkelse gjennomgår Europa – intervju i Morgenbladet | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s