De virkelig ekstreme

I august 2011 ga jeg ut boka Sammenbruddet. Jeg har holdt på med denne bloggen siden da. På denne tida har jeg skrevet 190 blogger som stort sett har handlet om den økonomiske krisa, de økologiske krisene og rivaliseringa mellom Kina og USA. Og jeg har hatt fra noen hundre opp mot to tusen lesere.

Men så eksploderte det

6. januar skrev jeg bloggen Kultur, innvandring og klasse, og da eksploderte det. I løpet av de siste fire dagene har jeg hatt flere lesere enn på hele desember 2012, enda det var en rekordmåned. VG bestemte seg for å lansere et frontalangrep på meg over to sider, og plutselig var jeg i Dagsnytt18. Og plutselig begynte folk jeg ikke kjenner å sende artiklene mine til folk jeg ikke kjenner, og totalt ukjente mennesker begynte å ringe og maile. Jeg har aldri opplevd en så positiv respons i hele mitt liv. (Takker og bukker.)

Folk skriver til meg og sier: endelig var det noen som satte innvandringa i sammenheng med klasse og den globaliserte kapitalismen.

Det er noe interessant med dette. Det viser kraften i de nye mediene på en eksemplarisk måte. Jeg slipper stort sett ikke til i norsk presse. Sender jeg en kronikk eller kommentar, vil den bli stort sett bli refusert. Boka mi ble stort sett tiet ihjel i Norge, mens den svenske utgaven derimot fikk hederlig omtale i en rekke svenske aviser, inklusive Dagens nyheter. Sjøl i Klassekampen er det lettere for høyrepopulisten Jon Hustad å få en kronikk på trykk enn det er for meg.

Før internett og de sosiale mediene var det mulig for avisredaktørene og kringkastinga å tie i hjel en debattant som meg. Nå er det ikke fullt så lett lenger. Nå er det (riktignok høyst unntaksvis) mulig for en enkeltperson å sette dagsorden nå og da. Det krever riktignok tålmodighet og mye hardt arbeid. Et mye bedre eksempel er det som har skjedd med populisten Beppe Grillo i Italia. Han gjorde det samme, med mye større suksess, og plutselig utfordrer hans bevegelse Cinque Stelle de etablerte partiene. Undertrykte over hele verden, som opplever at de aldri slipper igjennom i monopolmediene, har noe å lære av dette.

Hva skriver jeg om?

Jeg har jobbet med de økologiske krisene i over 30 år. I 1990 ga jeg ut boka Veiskille, som handlet om dette. Så har jeg tatt opp tråden igjen på 2000-tallet og oppdaget til min forskrekkelse at det sto langt dårligere til med jordas helsetilstand enn sjøl jeg hadde trodd det ville gjøre bare ti-femten år tidligere. Du finner massevis av artikler om dette på denne bloggen, for eksempel artikkelen Vær rasende, menneske!

Mens jeg holdt på med dette, eksploderte finanskrisa, og jeg begynte å grave i tilstanden i verdensøkonomien. Etter Lehman Brothers-konkursen i 2008 skrev jeg en artikkel der jeg påsto at vi antakelig sto overfor den største krisa i kapitalismen siden 1930-tallet. Den ble ikke tatt alvorlig av noen den gangen. Klassekampens morospalte På teppet skrev at «Steigan trodde jo at det ville bli verdenskrig også».

Som kjent for de fleste har jeg interessert meg litt for Kina opp gjennom tidene, og i 1998 ga jeg ut et hefte sammen med Peter M. Johansen der vi påviste at Kina innen 2020 antakelig ville være i stand til å utfordre USA økonomisk. Kina 1999 – quo vadis?

Det nye jeg gjorde med boka Sammenbruddet var at jeg så på alle diss tre temaene samtidig, altså de økologiske krisene, den økonomiske krisa og stormaktsrivaliseringa. Og da oppstår det et bilde som er langt mer dramatisk enn dersom man bare ser på disse sakene hver for seg.

I bloggen Regnestykket går ikke opp forklarer jeg dette på denne måten:

Men sett at Kinas innbyggere skulle begynne å bruke like mye ressurser hver seg som det man gjør i USA. Dersom Kina skulle klare å opprettholde en vekst på 8% i året, vil den situasjonen inntreffe i 2035.

I så fall ville Kina for eksempel bruker 80% av det som i dag forbrukes av papir i hele verden. Farvel til verdens skoger.

Hvis Kinas kornforbruk per hode skulle nå amerikansk nivå i 2035, ville landet trenge 1,5 milliarder tonn korn, eller 70% av dagens kornproduksjon i verden.

Hvis 3 av 4 kinesere skulle ha hver sin bil, slik man har i USA, ville landet trenge 1,1 milliarder biler, eller 10% flere biler enn det finnes i hele verden i dag.

Et USA-liknende Kina i 2035 ville trenge 85 millioner fat olje om dagen. Verden produserer i dag ca. 86 millioner fat olje, og vil kanskje aldri klare å produsere mer enn det. Det var verdens oljeressurser.

Maktforholda i verden

Occupy-bevegelsen ble med god grunn berømt da den satte søkelyset på de 1% som styrer økonomien i USA og verden og som raker til seg det meste av overskuddet. Jeg har jobbet videre med dette, og er kommet til at vi ikke snakker om 1%, men 0,1% eller enda færre.

I bloggen De mektigste av de mektige skriver jeg om dette:

Forskere ved ETH Zürich i Sveits gjennomførte en svær datamaskinanalyse av bedriftsinformasjoner for hele verden i finansdatabasen Orbis. De analyserte eierskap og krysseierskap mellom transnasjonale selskaper og kom fram til at i 2007 var det 147 selskaper som kontrollerte 40 prosent av kapitalen i samtlige selskaper i basen.

I bloggen Monsterblekkspruten viser jeg hvordan den store finansbanken Goldman Sachs har fått plassert sine folk i de absolutte topposisjonene i sju europeiske land pluss den europeiske sentralbanken. Det disse folkene gjør er å tømme statsbudsjettene over i bankenes hvelv.

Problemet med norsk presse

Anders Giæver i VG beskyldte meg for å konstruere konspirasjonsteorier. Det er helt på feil jorde. Hadde han og øvrig norsk presse fulgt med i europeisk og internasjonal økonomi, så hadde de visst dette. Og ikke bare det, hvis de hadde vært journalister av en viss kvalitet, så hadde de begynt å grave i dette sjøl. De faktaene jeg bygger på er kjent fra Financial Times, The Independent, Der Spiegel og en drøss med andre internasjonale aviser og tidsskrifter. Men det finnes knapt ei norsk avis som har kompetanse på økonomi og økologi. (Dagens næringsliv er et hederlig unntak på økonomi og Aftenposten et hederlig unntak på økologi, ellers er det veldig smått stell.) Jeg er jo tross alt bare en halvstudert røver, en jack of all trades, but master of none. Verden går til helvete big time, og norsk presse skriver om det neste realityshowet på Titanic.

Giæver prøvde å framstille meg som ekstremist.

Til det vil jeg si: jeg er ikke ekstrem. Jeg er moderat. Jeg ønsker bare å avskaffe kapitalismen på en så fredelig måte som mulig og skape et fellesskapssamfunn der målet er det gode liv.

Det som er virkelig ekstremt i dag er å gå inn for å opprettholde kapitalismen, et system som i rekordtempo ødelegger planeten og våre barns og barnebarns framtid. De virkelige ekstremistene er de som gjør alt de kan for at de 0,1% skal få fortsette plyndre oss alle og ødelegge den jorda vi lever av.

Dette innlegget ble publisert i Økonomi, EU, Kina, Miljø, USA og merket med . Bokmerk permalenken.

40 svar til De virkelig ekstreme

 1. torroar sier:

  Ja du har mange gode poenger og analyser og et kritisk blikk på vesentlige sammenhenger som ikke kommer godt fram i andre media. Og ikke minst er du god på krysse ulike analyser slik at man ser en overordnet sammenheng. Så litt skryt fortjener du.

  Men. Løsningen din – uansett problem – er alltid at kapitalismen må avskaffes. Og der mister du nok de fleste av oss som tror på forandringer uten en total omlegging av samfunnet.
  Du er god til å peke på problemer, men det som mangler er å komme med forslag til endringer innenfor det systemet som finnes i dag. Da tror jeg flere vil oppfatte innleggene dine som mer relevante.

  • psteigan sier:

   Hei
   Jeg har fremmet de forslagene som er lagt fram av Lester Brown for å løse kliaproblemene.
   https://psteigan.wordpress.com/2012/12/05/tilgi-dem-ikke-de-vet-hva-de-gjor/
   Problemet er at det å gjennpomføre dem kolliderer totalt med kapitalakkumulasjonen.
   Selv moderate forandringer i dag blir en konfrontasjon med the 0,1% community.

   • Sverre Munthe sier:

    Det er jo det som er problemet for/med oss liberale/konservative, vi ser problemene, men vi avskyr løsningene. Det største problemet blir jo derfor å få oss til å forstå at det ikke finnes noen annen løsning. Men om den økonomiske politikken i statene fortsetter på samme måte som den har gjort til nå løser de jo alle problemene vi har med å ta et valg.

  • Ottar Lystad sier:

   Kaiptalismen må ikke nødvendigvis avskaffes, men den ukontrollerbare globaliserte
   (rovdyr)kapitalismen, slik den fremstår i dag, og holder samfunn i en økonomisk skruestikke, må derimot avskaffes. Småskala kapitalisme, rettet mot de nære markeder, er vi alle tjent med at opprettholdes, f.eks. et felles nordisk marked. Hvor det tas sikte på egenproduksjon av det meste av nødvendighetsvarer.
   Luksusvarer, varer som ikke er nødendig for livsopphold, må kun produseres dersom det er økologisk forsvarlig. Vareutvalget, som vi liker å omgi oss med, vil nødvendigvis måtte bli sterkt redusert. Det må tenkes nærhet til alt vi omgir oss med. Landet må tas i bruk på en helt annen måte enn i dag, hvor folk bl.a. må se betydningen og nødvendigheten av å delta i primærnæringene.
   Den største utfordringen ligger i å endre folks holdninger. Mange vil nok være klare for denne nødvendige samfunnsendringen, men tanker må formes og deles. Og heve seg over den latterliggjøring et slikt tankesett vil bli møtt med.

   • psteigan sier:

    Kapitalismen må ha vekst. Akkumuler eller dø er kapitalismens skriften og profetene. Og verden kommer ikke til å ha særlig vekst framover. Det vil forby seg sjøl. Altså presser det seg fram et samfunn som klarer å dekke folks behov uten å basere seg på vekst. Det samfunnet kan ikke være kapitalistisk.

   • Ottar Lystad sier:

    En kort kommentar til din kommentar.
    Den holdning du tar til orde for her, Steigan, er ensbetydene med å helle barnet ut med badevannet. Det er noe i mellom dagens system, som bringer oss stadig nærmere
    en tilstand av Paskøya, kontra en total avskaffelse av kapitalismen
    Dagens ukontrollerte kapitalisme blir aldri fornøyd, i tillegg til den innflytelse det systemete utøver på sysselssettingsgraden verden over. Dette må helt klart endres.
    Gjennom å få vingeklippet kapitalismen til kun å gjelder lokale og klart definerte områder, vil dette innebygde vekstbehovet (kapitalakkumulasjon og sysselsetting)
    la seg kontrollere. Den kontrollerende 0,1% vil selvfølgelig motsette seg et slikt regimeskifte. En slik nærmarked kapitalisme, vil eventuelt kunne la seg kombinere bilateralt. Og så må hver og en av oss være innstilt på at vi heller ikke kan leve som før, materielt sett. Uten at livskvaliteten vil bli noe svekket av den grunn, snarere tvert i mot.
    Problemet blir like gjerne å få dagens «arbeiderklasse», som mer riktig kan betegnes,som
    også riktig er, som lønnstakere, til å gå med på en slik snuoperasjon.
    Tror dessverre at denne gruppen ikke har allverdens motforestillinger til kapitalismen, bare de får sin «rettmessige» del av kaka.

   • psteigan sier:

    Dagens kapitalisme er ikke lenger i stand til å tilby velferd til flertallet. Nå handler det om massearbeidsløshet, nød og fattigdom. Ungdomsledigheten i Spania nærmer seg 60%. Å lage et alternativ til det, basert på at folk sjøl tar over kontrollen og driver produksjonen kollektivt, skulle la seg gjøre. Jeg har ingen dogmer om hvordan dette skal gjøres. Det må bli å prøve og feile. De besteløsningene vil bli kopiert og spre seg. Vi får se. Det kan bli en spennende og interessant periode. Men hardt blir det også. Samfunnet er så skakkjørt og så dopa på rovdrift på ressursene at det vil bli en hard landing. Dette er det ikke jeg som sier, det er naturens tilbakemelding til oss.

 2. Connie Garfalk sier:

  Historien har vel vist oss at vi har vært igjennom flere fundamentale omlegginger av vårt samfunn? Fra naturalhusholdning til føydalisme og så, med den industrielle revolusjonen, til kapitalisme?
  Når et økonomisk system blir foreldet, erstattes det av et nytt system som er bedre tilpasset de nye forholdene. Kapitalismen ser vel i dag ut til å utvikle seg i en retning som er dekonstruktiv, og som ser ut til å føre oss mot både økonomisk, økologisk og menneskelig katastrofe.
  Men når det vil oppstå et nytt bærekraftig økonomisk system, som vil føre verden framover mot «det gode liv», er litt deprimerende å fundere over, synes jeg. Det ser ikke ut til at vi har så veldig lang tid på oss?

  • psteigan sier:

   Vi har knapp tid. Omlegging burde ha begynt for noen tiår siden. Jeg forestiller meg at det kan komme en periode nå hvor folk begynner å ta det nye samfunnet på forskudd, først av tvang og nødvendighet, så med entusiasme og skapertrang.

   • Sverre Munthe sier:

    Jeg sendte deg en link på FB forleden Pål, dersom forfatteren har rett er det ikke mange år kapitalismen har igjen å leve. Tiden er moden for å kjøpe gull.

 3. Sverre Munthe sier:

  Du overgår deg selv Pål! Og skimtet jeg et snev av humor? Den reklamen du har fått er ubetalelig og fult ut fortjent. Håper flere får øynene opp for deg og at det blir flere lesere av Sammenbruddet nå.

 4. Takker og bukker, jeg og. Man er da danna, for faen.
  (http://www.raknerudvillaen.no/Gjedde3.html, sidesprang)
  Vi har knapt med tid, står det over her. Da er det en ting mange av oss har holdt på med for lenge, som er en slags overlevning fra en terminologi som ikke er norsk dagligtale. For å gå ned i et mindre perspektiv: «Drivkraften under kapitalismen er profitt,» sier vi. La meg ta en snekker som finner ut at han skal lage kommoder, fordi han kan, han elsker arbeidet og faget. Så får han flere med på laget, starter eget. Hans «drivkraft» er ikke profitten, men han må overleve og ikke knuses av Ikea, og han lever midt i kapitalismen og må være med på den dansen. Det jeg vil fram til er at det er milloner av aktører i systemet som subjektivt «vil» noe annet. Når vi som forsøker å forklare sammenhenger ikke er tydelige på dette, dummer vi oss ut. «Kapitalismen tjener på å splitte folk etter raser». Ja, og nei. En moderne kapitalist lærer seg og sine undersåtter å opptre «danna» i ulike kulturer. Det tjener hans mål, å utvide markedet for … norske hjemmesnekra kommoder (en sånn som er høvla slik at skuffene holder igjen etter hver som du åpner). Misforstå meg rett, men vi kaster bort tid ved å holde fast ved talemåter som fornærmer personer når det er mekanismer vi skal angripe. (Lenken min over har for øvrig til hensikt å fornærme, hehe.) NA

 5. Lars sier:

  Meget interresant. Fant nylig denne bloggen igjennom en radikal svensk venn. Må si det er en av de bedre bloggene jeg har sett.

 6. Prowl McMagne sier:

  Liker godt det du sier, men det jeg mener du tar feil i er at dette er kapitalismens skyld. Vi har ikke kapitalisme idag, eller fritt marked eller noe som helst som ligner på det. Det som du beskriver og som jeg også tror er realiteten, at 0.01% eier og styrer alt, det minner jo mye mer om kommunisme en det som ihvertfall i teorien skal være kapitalisme og fritt marked. Problemet er vel at uansett styresett så ender samfunnet opp som en speiling av menneskenaturen og den ønsker all makt og er korrupt.

  Sentralbanksystemet vi har idag er jo 5. planken i det kommunistiske manifest.

  Det jeg tror har skjedd er at vi har fått kommunister som har kledd seg ut eller er i seng med kapitalistene. Korrupte sjeler fra begge leirer. Og slik de har rigget det til gjennom New Public Management og Private Public Partnerships er at de bruker kommunistmodellen på eierskap, staten eller skattebetalerene skal sitte på eierskapet og ansvaret, så skal kapitalistene sørge for driften og ta sitt utbytte der.

  Det er egentlig genialt, for da kan kapitalistene mele så lenge det er kake, og hvis kaken går istykker så meler de en annen plass til skattebetalerene har fikset kaken og den er klar til å meles igjen.

  Og ved å la det offentlig eie alt så slipper en konkuransen, siden anbudsrundene er rigget slik at det er umulig for andre en de aller største å være med.

  10 år fra nå, staten eier alt, goldman sachs drifter det.

 7. Isak sier:

  Vil bare si at jeg lærer mye av å følge denne bloggen. Stå på videre Pål!

 8. Torotto T sier:

  Det er veldig bra at denne bloggen får vind i seila. Det fortjener den.
  Bare en liten meta-kommentar: Det er kanskje symptomatisk at en diskusjon som har utgangspunkt i din påstand om at det finnes en finans- og politisk elite som faktisk tjener på split-og-hersk, ender opp som en diskusjon om hijab (sic).
  På den andre sida, bloggposten din har utløst en debatt med mange friske og gode innspill. Så kanskje det kommer noe godt ut av det likevel 🙂

  • psteigan sier:

   Mitt hovedanliggende har vært å peke på hvordan de 0,1% faktisk styrer oss mot en økonomisk og sosial katastrofe og der enhver splittelse i arbeiderklassen vil være farlig. Denne eliten veit hva de gjør og de er kommet langt. Ennå har ikke alvoret og rekkevidden av denne krisa gått opp for folk i Norge, heller ikke på venstresida.
   Noen må tørre å ta opp de problematiske sakene, sånn at det blir tillatt å diskutere dem. Når så mange folk sier ENDELIG til meg, så er det nok fordi de så lenge har følt at det er vanskelig å ta opp disse sakene. Og nå føler de at det er lov. Så får jeg heller tåle at noen blir sinte på meg i en overgang.
   Jeg har egentlig skrevet langt mer kontroversielle ting tidligere på denne bloggen, uten å få noen diskusjon, og da tenker jeg spesielt på det jeg skriver om nullvekst.
   Mitt oppdrag til meg sjøl er å jobbe videre med å grave i årsakene til kriser og avdekke så mye som mulig av det som skjer. Mye av det jeg legger fram er ukjent i Norge, men velkjent mange steder i utlandet. Jeg prøver også å utvikle et direkte språk og å bruke bilder som forsterker budskapet. I den grad jeg klarer, prøver jeg å konsentrere budskapet i litt overraskende one-linere. Jeg lykkes ikke alltid, men jeg jobber med saken.

 9. KZ sier:

  Hvor mye er du selv, Pål, villig til å gi avkall på for å virkeliggjøre et bærekraftig, kollektivistisk samfunn?

  Er du villig til å gi avkall på (de årlige?) flyturene til utlandet?
  Bilen?
  Klærne? (Som stort sett produseres av asiatiske slavearbeidere.)
  iPhones, iPads, datamaskiner, o.l.? (Som også produseres av asiatiske slaver. (Kobolt og coltan, som finnes i mobiltelefonene og de andre elektroniske apparatene våre, hentes forøvrig ut av kongolesiske slavearbeidere.))
  Osv. Osv.
  Jeg mener ikke med dette å anklage deg; jeg bare spør av oppriktig nysgjerrighet.

  Poenget mitt er at du, i likhet med meg og stort sett alle andre vestlige konsumenter, trolig bidrar til å opprettholde utbyttingen og urettferdigheten du er så opptatt av å kritisere. Det er lett å løfte en harmdirrende pekefinger mot kapitalisme og konsumerisme. Langt verre er det å faktisk bidra til å «redde klimaet» og gjøre verdenssamfunnet mer kollektivistisk og bærekraftig.

  For å sitere en roman jeg skrev for noen år siden:

  «Det ironiske var at de fremste eksponentene for Converse – sosialistisk og kommunistisk ungdom som var selverklærte motstandere av undertrykkelse og underbetaling av arbeidere i fattige asiatiske land – kjøpte sko produsert nettopp av slike arbeidere. Derved opprettholdt de systemet som sto for undertrykkelsen og utbyttingen de i sin selvrettferdighet hevdet å være imot. Og de var naturligvis blinde for dette hykleriet, skinnhelligheten var så overbevisende for dem selv at de hadde latt seg lure. «

  • psteigan sier:

   Hei

   Interessant at du spør. Så lenge det er et felles prosjekt hvor hele samfunnet er jeg villig til å gå ganske langt i den retninga du spør om. (KLart du og jeg bidrar til at systemet opprettholdes. Varefetisjismen, som Marx beskriver, er helt sentralt i kapitalismens virkemåte, og gjør oss underordnet det globale konsumentsystemet.
   Det er faktisk ikke så sjelden vi diskuterer dette på piazzaen her i Italia, for her er krisa en vrkelighet i dagliglivet, og da snakker vi om hvordan vi kunne lage løsninger i fellesskap. Da blir det ikke asparges fra Peru (det får du forresten ikke her) og ikke alle disse gadgets som er så viktige for oss i dag. Det blir cucina povera og cucina stagionale osv. Jeg har kalt dette for Kommunisme 5.0, fordi det blir en kollektivisme som vil skille seg veldig fra statssosialismen. K5.0 må bygges nedenfra. Det blir hardt arbeid, men jeg tror det kan bli veldig spennende og givende.

 10. KZ sier:

  Kommunisme 1.0 er altså Marx/Engels?
  2.0 = Lenin?
  3.0 = Stalin?
  4.0 = Mao?

  Og 5.0 = Kortreist mat, frivillig samarbeid og svak stat? En så svak stat at det nesten er snakk om et slags anarki? Eller snarere — siden avansert teknologi ikke blir mulig i et slikt samfunn — en slags anarkoprimitivisme?

  Synd at kommunisme strider mot menneskeartens natur. Folk flest kommer til å motsette seg overgangen til et eventuelt kollektivistisk verdenssamfunn, og utopien/dystopien blir aldri realisert.

 11. psteigan sier:

  1.0 er den kristne kommunismen, apostlenes gjerninger og klostervesenet. 2.0 er den utopiske sosialismen (Owen, Fourier osv.). 3.0 er Marx og manifestet. 4.0 er Lenin, Stalin, Mao. 5.0 er en slags remake av 3.0, men jeg er ikke enig i at dette ikke lar seg kombinere med avansert teknologi. Jeg leser amerikanske vitenskapsfolk, som ikke er kommunister, men som ser på hvordan et etterkapitalistisk samfunn kan kombinere vitenskap og teknologi med et lett økologisk fotavtrykk. Jeg sier ikke at dette nlir lett. Det blir vanskelig. Alternativet er hungersnød og massedød i en målestokk verden ikke har sett før. Vi er på vei inn i dystopien.

  • Vås. Tanken om «kristen kommunisme» i apostelgjerningene er basert på en feil forståelse av jødisk tankegang, som er høyst individualistisk.

   • psteigan sier:

    Spiller ingen rolle hva du og jeg synes. Fattige troende mennesker oppfattet det sånn i langt over tusen år og bygde bevegelser på det. Fra klostervesenet til anabaptistene til kristen-kommunistiske kollektiver i USA.

   • «Fattige troende» som du benevner dem, ble skapt ut av sosialismens mor, den romersk-katolske kirke – som også skapte det føydalistiske systemet, nettopp for å holde folket nede i møkka.

   • psteigan sier:

    Her i Italia ser Vatikanet mer ut som kapitalismens mor. Der jeg sitter, I Tolfa 50 km fra Roma, klarte paven å raske til seg alt som var av mineralverdier på 1400-1600-tallet. Noe gikk til arbeidene med Peterskirken, og ikke en liten del gikk til å bygge opp bankvesenet i Firenze og Siena (og Amsterdam, faktisk). Og skal vi være pirkete, så har vel føydalismen mer med Romerrikets sammenbrudd å gjøre enn med kirkens makt. Men dette er vel allerede en tråd som er ganske langt på sida av emnet.

   • Har du lest Max Weber? (Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd) Katolisismen hater kapitalisme, fordi kapitalisme (dvs. realkapitalisme, kombinert med gullstandard og laissez-faire i abslutt forstand) setter mennesker i frihet. Kapitalismen har sine røtter i Bibelen og jødisk tankegang, som handler om reell frihet for enkeltmennesket – individet – både økonomisk, politisk, kulturelt, og valgmessig. (NB! Jeg skrev en artikkel om Max Weber for noen år siden, hvis du er interessert finner du den i bladet «Målmannen» http://sambandet.no/maalmannen/index.php?ID=utgaavor)
    Selvsagt rasket paven til seg mineralverdiene – det er et viktig ledd i paveveldets drøm om verdensherredømme – og fremtidig kontroll over Jerusalem, hvor apostelen Peters grav VIRKELIG fins (den ble oppdaget på 1950-tallet). For dem helliger målet midlet.
    Kapitalismens ånd er fanget godt i begynnelsen av den amerikanske uavhengighetserklæringen:
    «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.» Dette har den romersk-katolske skjøgekirken alltid motarbeidet, fordi folk som er frie og lykkelige ikke lar seg kontrollere så lett. I Norge driver Arbeiderpartiet med samme politikk i dag.

   • psteigan sier:

    Naturligvis har jeg lest Weber og kan langt på vei dele den oppfatninga at protestantismen var en forutsetning for moderne kapitalisme. Men hele bankvesenet ble skapt i Italia og kapitalen som de lånte ut til driftige hollandske kapitalister ble dels akkumulert der og var dels et konsentrat av de enorme rikdommene som Spania rante til seg på indianernes bekostning. Ut fra din definisjon vil du sikkert si at vi ikke har kapitalisem i dag fordi all reell makt er konsentrert i hendene på 0,01% superkapitalister som manipulerer hele verden. Men dette er den reelt eksisterende kapitalismen, like it or not. Mange interessante temaer her. Men beklager, det fører for langt. Jeg tror vi runder av der.

   • Det er jo forsåvidt det jeg snakker om også. Men det er (var) ikke ekte kapitalisme. Først og fremst fordi «ekte kapitalisme» ikke fungerer uten gullstandard i bunnen og laissez-faire i markedet. Tar du bort en faller treenheten sammen og kollapser. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet solgte det norske gullet – for å rive ned grunnlaget for det norske samfunnet – og friheten til enkeltmennesket.
    Den «falske kapitalismen» (som sådant benevnt av Noam Chomsky) er statskapitalisme, alt. korporatisme (dvs. fascisme) i praksis.
    Takk for praten.

 12. KZ sier:

  Takk for oppklaringen.

  «Jeg leser amerikanske vitenskapsfolk, som ikke er kommunister, men som ser på hvordan et etterkapitalistisk samfunn kan kombinere vitenskap og teknologi med et lett økologisk fotavtrykk.»

  Jeg er interessert i å lese disse. Kan jeg få noen navn?
  Og har du forresten kjennskap til Ray Kurzweil, transhumanisme, etc.?

 13. KZ sier:

  Kurzweil/transhumanisme var nemlig det første som slo meg da jeg leste den siterte setningen.

 14. roarsorensen sier:

  «Jeg ønsker bare å avskaffe kapitalismen på en så fredelig måte som mulig og skape et fellesskapssamfunn der målet er det gode liv.»

  Det store problemet er bare at dette har vært forsøkt før, med katastrofalt resultat. Det er naturens gang at kapitalismen vokser seg til en boble, som så sprekker, så begynner en ny boble å vokse, inntil den sprekker. Så justerer kapitalismen seg, slik den alltid har gjort, og vokser på nytt.

  Kina vil med årene trenge mer og mer olje, skriver du, mer enn det finnes på kloden. Men kapitalismen vil alltid finne en vei, akkurat som livet selv. Nye energikilder vil bli utviklet, atomkraftverk vil bli bygd, og kapitalismen vil bare fortsette å bygge verdensfred og velstand for flere og flere, slik den har gjort de siste 100 årene.

  Ja, iblant vil bobler sprekke, iblant vil det oppstå et «sammenbrudd», som i Hellas, og vel snart i USA også. Men dette er helt naturlig. Så justerer man, og så fortsetter man.

  Det er ikke verre enn det. Katastrofeteorier og -spådommer, og «avskaffing» av et system som har gitt milliarder et bedre liv på noen generasjoner, er fullstendig useriøst, uansett hvor mange fine teorier det pakkes inn i.

  • psteigan sier:

   Det du skriver her er jo også bare teori. Kapitalismen har skapt en eventyrlig vekst, men den har gjort det gjennom å bruke halvparten av jordas samlede karbonressurser på 150 år, og over halvparten av det igjen i min levetid. Det finnes ikke billig energi igjen til å drive et nytt veksteventyr. Det finnes ikke matkord til en tilsvarende vekst som vi har hatt etter annen verdenskrig. Dette er ikke teori. I min levealder har Norges økonomi vokst til å bli ni ganger så stor. Hvis Norge skulle fortsette å ha 4% vekst resten av dette århundre, ville landet i 2100 ha en økonomi som er 32 ganger så stor som i dag. De ressursene finnes ikke. Det beste vi kan håpe på er nullvekst. Da blir kapitalakkumulasjon en praktisk umulighet. I verste fall blir det en nedgang. Problemet i offentligheten er at folk flest og politikerne ikke skjønner rekkevidden av eksponentialfunksjonen.

  • Ottar Lystad sier:

   «Naturens gang», i hvert fall i begrepets rette forstand, er vel så langt fra kapitalismen som det er mulig å komme. Kapitalismen går mest av alt på tvers av naturens gang. Selvfølgelig hvis man er av den oppfatning at de økologiske problemer vi står overfor, av en stadig tiltagende akopalyptisk størrelse, faktisk ikke er reelle, så vil jo hele bildet fremstå som rosenrødt. Men da har man også i realteten meldt seg ut av virkeligheten. En endring må til og kapitalismens i dagens form må avskaffes, men selvfølgelig ikke i form av noe kommunistisk diktatur, men basert på en felles forståelse av at det faktisk ikke foreligger annen mulighet. Om vi da bryr oss om de generasjoner som kommer etter oss.
   For vi har vel ingen større rett til å omgi oss med den overflod vi gjør, enn hva de på den sørlige halvkule har. Og man trenger vel ikke akkurat være noen rakettforsker for å forstå at det overhodet ikke foreligger økologisk bærekraft til å løfte alle jordens innbyggere opp på vårt nivå?
   Kapitalismen er i sitt vesen ikke annet enn sofistikert barbari, basert på en stor dose hjernevask. Og for å berolige; ukritisk kommunisme er like mye av det samme.
   Men for å brekke det hele ned til håndterbare størrelser innenfor den dagsaktuelle ramme, så kan vi begynne med å få Norge ut av EØS og Schengen.

 15. Prowl McMagne sier:

  Anarko-syndikalisme?

  Har noen av dere sjekket ut Berard Lietaer? Han står for komplementære valuttaer. Mye av foredragene hans er tilgjengelig på nettet og det er virkelig opplysende, spesielt ang vår oppfattning av hva faktisk penger er og hvorfor vi ikke stiller mer spørsmål med hvorfor vi har et sentralbankssytem med monopol på akkuratt penger.

 16. Prowl McMagne sier:

  Her er en lenke til Bernard Lietaer
  http://www.lietaer.com/

 17. Tilbaketråkk: Varför skapades ”mångkulturalismen”? | lindelof.nu

 18. Tilbaketråkk: K-ordet i kapitalismens tid | Steigan blogger

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s