SV, Grunnloven og de rødgrønnes krig i Libya

Jeg har på denne bloggen ført et langvarig felttog mot både den norske deltakelsen i Libya-krigen og måten det ble vedtatt på. Jeg har påstått at den rødgrønne regjeringa begikk brudd på grunnloven i sin iver etter å stå fram som den mest krigsvillige gutten i NATO-klassen.

Svar fra SV

Thor Egil Braadland som er spesialrådgiver i SVs stortingsgruppe har nå svart på den delen av min kritikken som dreier seg om forholdet til Grunnloven. I en artikkel i Klassekampen 26.01.2013:

Jeg er derfor enig i at det kan virke som om grunnlovens § 25 første ledd kan ha blitt brutt. Men et massivt, Nato-lojalt flertall i Stortinget, ledet an av Arbeiderpartiet og Høyre, har i flere tiår tøyd og tolket grunnloven i en retning hvor «Grunnloven § 25 ikke er til hinder for deltakelse i operasjoner i utlan- det, selv under annen nasjonal kommando, dersom dette er ledd til ivaretakelse av internasjonale oppgaver som også skal ivareta Norges ideelle interesser eller sikkerhetspolitiske behov» (betenkning fra Utenriksdepartementets rettsavdeling 27. november 2001, laget i forbindelse med regjeringen Bondevik IIs vedtak om norsk deltakelse i Afghanistan-krigen). …

Konstitusjonell avdeling i Stortinget støtter også UDs tolkning. I et notat 4. desember 2001 skriver de at UDs notat gir «…en korrekt beskrivelse av den praksis som har vært fulgt siden 1950-tallet, og som har hatt Stortingets tilslutning (…).

Jeg skal berømme Bradland for at han svarer saklig og nøkternt. Braadland gir meg rett et stykke på vei i at det kan virke som «grunnlovens § 25 første ledd kan ha blitt brutt». Men han mener at Arbeiderpartiet og Høyre har gått i spissen for en gradvis omfortolkning som gir en slags ryggdekning for utvanning av Grunnloven på dette punktet. Dette har han opplagt rett i. Men jeg jeg har noen kommentarer:

– Jeg har tatt opp min kritikk overfor Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget og Riksrevisoren. Og det interessante er at i sine svar er det ingen av dem som henviser til en slik omfortolkning som den Braadland er inne på. Alle sammen viser til en stortingsbehandling som fant sted etter at krigserklæringa var et faktum. Dette viser at de ikke er så sikre på sin fortolkning av Grunnloven som de gir inntrykk av.

I sitt svar til meg skriver for eksempel oberstløytnant Børre Rikardsen i Forsvarsdepartementet:

Det formelle vedtaket om å gi forsvarsministeren fullmakt til å stille til rådighet en styrke på seks kampfly med støttekapasiteter ble fattet ved kongelig resolusjon i ekstraordinært statsråd 23. mars 2011. Senere samme dag ble seks norske F-16 kampfly avgitt til operasjonen i Libya.

Forut for den formelle beslutningen var det en politisk prosess i Norge basert på FNs sikkerhetsråds vedtak av sikkerhetsrådsresolusjon 1973 den 17. mars 2011.

Den 18. mars ga regjeringen uttrykk for Norges støtte til Sikkerhetsrådets vedtak om Libya.

Deretter var det drøftelser mellom statsministeren, berørte statsråder og forsvarssjefen. Utenriksministeren orienterte samtlige parlamentariske ledere og lederen for den utvidede Utenriks- og forsvarskomiteen om at regjeringen var innstilt på å stille et militært bidrag. Samtalene viste at det var bred enighet om regjeringens vurderinger.

(Les hele brevet her.)

Legg merke til at oberstløytnanten ikke viser til noen slik presedens som den Braadland viser til. Han viser til regjeringsmøte etter krigserklæringa og stortingsbehandling etter krigserklæringa. Halvorsens framstilling gir også et klart inntrykk av at det ikke var noe møte i regjeringa om dette. Så nå er Grunnlovens krav om stortingsbehandling ikke bare redusert til regjeringa, men redusert ytterligere til et organ som ikke finnes i Grunnloven, nemlig partilederne.

– Og dersom man skulle legge UDs utvanning av Grunnloven til grunn, og regjeringa skulle ha tiltatt seg Stortingets mandat til å starte krig, så er det det å bemerke at her finnes det ikke engang noe vedtak fra regjeringa. Det finnes ikke et dokument, ingen protokoll som forankrer dette. Jeg har spurt statsministerens kontor gang på gang om de har noe vedtak å vise til fra 19. mars 2011. Halvorsen innrømmer at denne krigen ble startet slik tenåringer inviterer til fest, via mobil og sms. Og det er ikke  hjemlet i UDs tvilsomme omfortolkning.

Grunnlovsendring? Ja takk!

SV har foreslått et tillegg til § 25 i Grunnloven, som lyder «Ei heller maa Rigets Land- og Sømagt bruges udenfor Rigets Grænser uden Storthingets Samtykke, medmindre det er tvingende nødvendigt for Landets Forsvar». Utmerket, jeg støtter dette. Men:

SV godkjente både krigen og framgangsmåten

Hvis SV synes dette var en tvilsom måte å dra Norge inn i krig på, hvorfor krevde dere ikke stortingsbehandling? Stoltenberg var avhengig av Halvorsens ja for å forplikte Norge til krig. Og det fikk han.

– Bård Vegar Solhjell sa i Stortinget da han støttet krigen mot Libya: «Så må den norske innsatsen kontinuerleg vurderast ut frå om FN-resolusjonens målsetjingar vert oppnådde.»

Enhver som hadde studert forholda i Libya før krigserklæringa måtte vite at de såkalte opprørerne som skulle bli NATOs bakkestyrker besto av jihadister som var væpnet og finansiert av Qatar og Saudi-Arabia. CIA visste det. Om ikke norske politikere visste det, så sier det mest om dem.

sirte før sirte etter

Jihadistene i Libya væpnet terroristene i In Amenas

Nå innrømmer sjøl Hillary Clinton at den gruppa som gjennomførte terrorangrepet på gassanlegget i In Amenas var væpnet fra Libya.

Dette var NATOs og Norges allierte under krigen i Libya.

Og da er mitt spørsmål til Braadland: Når vi i dag ser hvor ødeleggende krigen var for Libya, når vi ser hvordan Norge faktisk var alliert med jihadister som igjen har ført våpen fra Libya til Algerie og Mali, hvordan vil da SV oppsummere krigen og sin støtte til den? Angrer dere fortsatt ingenting, slik Halvorsen sier?

Det er en alvorlig sak å starte en krig. Det er en alvorlig sak å ødelegge et land. Det er en alvorlig sak å alliere seg med terrorister for å gjøre det. Nå er det på tide å kreve at hele dette sakskomplekset legges på bordet.

Oppdatering 28.01.2013.

VG skriver om Norges ukjente transportkrigere. Dette understreker ytterligere behovet for å få en storstilt offentlig opprydding i Norges forhold til krig rundt omkring i verden.

Dette innlegget ble publisert i krig og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

8 svar til SV, Grunnloven og de rødgrønnes krig i Libya

 1. John I sier:

  Du borer på en forstandig måte her. Fortsett!

  • Leiv Olsen sier:

   Utmerka, Pål! Her må me ikkje gi oss før folk skjønner at norske styresmakter har drepe folk for fote, som andre terroristar, utan å bry seg det døyt om menneskeverd. Samtidig har dei vestlege statane bidratt til å rusta opp terroristar. Med vitande og vilje. På toppen bryt norske styresmakter, og partileiarar frå Frp til SV, grunnlova utan å blunka. Og dei fleste massemdia bryr seg ikkje! NRK og andre medium stiller villig opp som propagandistar for vestens brutale imperialistar. – Når islamistar drep, er det ille, og viser menneskesynet til dei lågpanna muslimane. Når vestlege statar drep, er det bra. Me har høg moral og set menneskeverdet over alt anna!

 2. psteigan sier:

  Hvis vi hadde hatt en kritisk presse her i landet, så skulle jo de ha gjort den jobben jeg gjør og ikke gitt seg før de hadde fått svar. Istedet bukker og skraper de for makta og tuter folket fullt av realityshow.

 3. Hei
  Lurer på om du er med i Rødt, eller er du individualist med egen blogg og thats it? Leser med interresse det du skriver.

 4. psteigan sier:

  Jeg er med i Rødt og er individualist med egen blogg. 🙂

 5. Øivind Armand Halvorsen sier:

  «Det er en alvorlig sak å starte en krig. Det er en alvorlig sak å ødelegge et land. Det er en alvorlig sak å alliere seg med terrorister for å gjøre det. Nå er det på tide å kreve at hele dette sakskomplekset legges på bordet.»
  Ja det er virkelig alvorlig. Like alvorlig er det å føre krig mot sine egne og å kaste folk ut i arbeidsløshet og fattigdom slik vi nå ser bla. i EU.
  I det antikke Hellas gjorde også de rikeste hva de kunne for å ruinere bøndene og tilegne seg deres eiendommer. En mann, Solon, skar gjennom og ordnet det sånn at gjelda ble ettergitt. Den gang som nå trenger vi folk som skjærer gjennom og viser hva konsekvensene blir.
  Den korteste definisjonen av demokrati er vel folkestyre. Men hva skal vi legge i det? For meg er begrepet demokrati noe konkret. Konkrete krav til sannhet, til rettigheter, til likhet, retten til et verdig liv o s v.
  Måten det nå lettvint settes i gang kriger hvor sannheten har blitt «Sannhet» og verdighet og deltagelse i beslutningene ikke lenger eksisterer for oss de 99%, er i virkeligheten demokratiet helt fraværende.
  Derfor blir jeg så himla glad når noen, slik du gjør, konfronterer krigshisserne og påviser hvordan de bryter norsk lov på groveste måte.
  Jeg tror også det vil ha noe for seg å se nærmere på hva demokrati egentlig er. Få en meningsutveksling rett og slett om dette.

 6. Kari Elisabet Svare sier:

  Du skulle slippes til i offentlige debatter på tv Pål! Har du forsøkt å slippe til der?

  Overhørte nettopp et Erling Borgen-foredrag om norsk dobbeltmoral, som lever i beste velgående.
  Han fører bare fakta, som han selv sa, men ingen reell kamp. Er det umulig å ikke velge side mot fattigdom, korrupsjon, kriger som dem nevnt i innlegget? Det politiske spillet utvikler seg dithen at tilliten til det styrende system svikter.

  Når det gjelder å delta i krig, bør vi kreve folkeavstemning, uansett om det er regjering og eller storting eller gutteklubben ugrei som vil bidra med krigshandlinger på vegne av oss de styrer på vegne av. For det er alvorlige saker å starte kriger, ødelegge land, samarbeide med terrorister og korrupte makter.

  Men hvem skal stille slike krav? Hvem kan og vil? Få mange nok med? For min del bør det være åpent og vidt og ikke tilhøre noe politisk parti. Internet kan være et utmerket middel på en framtidsvei, som må legges om.

 7. Prowl McMagne sier:

  «Credz» til Per Steigan for at han «keeps it real» 😉 Norske medier…. jeg så nettopp et program på NRK, Debatten… det var en prøvelse, programmlederen som forøvrig opptrer som en mysende parodi på seg selv hadde kun som mål å overgå seg selv i å prøve å fordumme ethvert spørsmål eller svar. Hva er det de tenker i NRK, at de som ser på er stokk dumme, er de redd for å miste seere om det skulle dukke opp en formulering som var det minste presis? Eller er de redde for å faktisk gå inn i og virkelig diskutere temaer i sin helhet og kompleksitet… jeg heller mot det siste, for jeg tror rett og slett ikke at befolkningen er så dumme.

  Og som flere sier over, vi trenger en som skjerer gjennom pølsevevet snart, før dette går virkelig ille… men kan det skje innenfor dagens demokratiske rammer?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s