Krigerstaten Norge

Norge bruker mye penger på å selge budskapet om at vi er en fredsnasjon, mens alle fakta viser at Norge mer og mer er i ferd med å bli en krigerstat. Norge var ikke bare i fremste rekke i å ødelegge Libya, vi er også en stor krigsprofittør og i toppligaen når det gjelder militærutgifter per innbygger.

F 35 Lightning II

Flykjøpet

Den rødgrønne regjeringa har demonstrert sin absolutte underdanighet overfor det militær-industrielle komplekset i USA ved å stille seg i fremste rekke blant kjøperne av skandaleflyet F-35 fra Lockheed Martin. Flyet er designet for den typen internasjonal terrorbombing som Norge deltok så aktivt i over Libya og er nærmest uegnet i et eventuelt forsvar av Norge. Flyprosjektet er det dyreste militærprogrammet noensinne, og fortsatt er det ingen som er i stand til å si hvor mye dette flykjøpet kommer til å koste. NRK Brennpunkt satte søkelyset på dette i en reportasje 16.04.2013. Regjeringa ble mektig irritert over avsløringene og svarte med denne kommentaren. Her kommer det fram at regjeringa nå regner med at den totale kostnaden for Norge vil bli på 62,6 milliarder kroner. Det betyr i så fall nesten 8000 kroner per innbygger i Norge. Og det betyr igjen at Norge er det landet i verden som investerer mest per innbygger i dette prosjektet.

f35 innb

Vi er også det landet som kjøper flest F35 i forhold til folketallet.

f35 antall

I forhold til folketallet er Norge det landet som satser aller mest på F35.

Gjennom flykjøpet stiller den rødgrønne regjeringa Norge i første rekke blant krigerstatene i verden. Dette er en uhyre kostbar plan for at Norge i minst en generasjon framover skal være en leiesoldat for USA og NATO.

Militærindustrielt kompleks

Begrepet «det militærindustrielle kompleks» var et begrep president Dwight D. Eisenhower satte på det samrøret mellom det militære og industrien som sammen drev fram en stadig økende opprustning. Nå ser vi at noe liknende skjer i Norge. Militariseringa av Norge er svært profitabelt for norsk militærindustri, slik som Kongsberggruppen, Nammo og nå Umoe, som har skaffet seg en feit kontrakt for amerikansk våpenindustri. Norsk våpenhandel har aldri vokst mer enn den gjorde under de første fire åra med rødgrønn regjering.

På topp i militærutgifter per innbygger

Myten om «fredsnasjonen Norge» blir svært vanskelig å opprettholde hvis vi så vender blikket mot den samla opprustninga. Vi har bare seks land foran oss når det gjelder militærutgifter per innbygger. Foran oss har vi tre oljediktaturer, Israel og USA. Det er i dette selskapet vi har havnet, og flykjøpet kommer til å sørge for at vi blir der i mange år framover. Er det dette det norske folket ønsker? Er det dette de rødgrønne mener når de snakker om «Norges innsats for fred og forsoning«?

I krig for USA og oljeinteressene

Siden 1990 har Norge deltatt i Gulfkrigen, krigene i Bosnia og Kosovo, krigen i Afghanistan og krigen i Libya. (I tillegg kommer vår støtte til NATOs og al-Qaidas krig i Syria.) Og nå skal vi delta i krigen i Mali, riktignok med en symbolsk styrke på 25 soldater, men bidraget skal demonstrere at vi er blant de pålitelige og mest villige deltakerne i Vestens kriger. Og så blir det jo noe å ta med seg for Espen Barth Eide når han skal møte de andre imperialistene på årets Bilderberg-konferanse.

Med unntak av krigene for å partere og lemleste det tidligere Jugoslavia, handler alle disse krigene om å sikre Vesten tilgang til olje, naturgass og andre strategiske ressurser. Disse krigene kan også oppfattes som deler av USAs langvarige krig mot Kina, både i Afrika og i Midtøsten.

Krigsretorikk

I dette nye, krigerske Norge har våre herskere funnet det nødvendig å innføre en krigsforherligelse som vi ikke har sett før, slik som at de har kuppet frigjøringsdagen 8. mai og gjort den til NATOs krigsdag med hyllest til veteraner fra NATOs kriger som det sentrale.

Denne omlegginga av Norge fra «fredsnasjon» til krigerstat har foregått i hovedsak i det stille. Den har aldri vært lagt fram åpent til demokratisk drøfting i folket og den stiller landet vårt i en svært farlig situasjon både på kort og lang sikt. Krigerstaten Norge blir tydeligvis ikke tema i årets valgkamp heller, for dette er alle partiene på Stortinget enige om.

Dette innlegget ble publisert i Økonomi, krig, USA og merket med . Bokmerk permalenken.

26 svar til Krigerstaten Norge

 1. Erik Plahte sier:

  I Wikipedia-artikkelen om JAS Gripen, som Regjeringa forkasta til fordel for F-35, står det:
  «In December 2010 leaked United States diplomatic cables revealed that the USA deliberately delayed Sweden’s request for access to a US AESA radar until after Norway had announced their decision to buy the F-35. The cables also indicated that Norwegian consideration of the Gripen «was just a show» and that Norway had decided to purchase the F-35 due to «high-level political pressure» from the US. Following the F-35 selection, US officials wrote a memo advocating the use of diplomats to market the F-35.» Det ser ut til å gått i glemmeboka at produsentene av Eurofighter trakk seg fra anbudskonkurransen fordi de mente at den ikke var reell. I Brennpunkt-programmet understreka forsvarsministeren flere ganger at det var F-35 som kom best ut i testene. Men hun sa sjølsagt ikke det som vel er ganske opplagt nå: at testene var lagd slik at dette ville bli resultatet. Dessverre ble hun heller ikke utfordra på akkurat dette.

  Det er en annen side ved valget av F-35 som er lite kommentert. Om jeg husker riktig, ble det sagt da F-35 ble vurdert opp mot JAS Gripen, at USA ikke ville utlevere koden til dataprogrammene i F-35. Det betyr jo at når datasystemene skal oppgraderes eller vedlikeholdes, er det amerikanerne som må utføre det, i USA eller her. Det betyr også at dersom Norge i framtida skulle ønske å løsne båndene til USA og kanskje til og med handle (politisk eller militært) i strid med USAs interesser, kan USA true og presse oss med at flyene etter hvert vil bli ubrukelige. Det er heller ikke utenkelig at USA har plassert «bomber» i dataprogrammene slik at de kan blokkeres dersom vi ikke er snille gutter eller dersom flyene skulle falle i fiendtlige hender.

  Valget av F-35 ikke bare bekrefter vår underdanige binding til USA, men binder oss også for årtier framover til å handle utenrikspolitisk, forsvarspolitisk og militært i samsvar med amerikanske interesser. Prisen for å ikke gjøre det vil iallfall bli ganske høy. Men det kan bli mer kostbart å holde på denne bindinga den dagen det virkelig begynner å rase sammen for USA.

 2. Kari Elisabet Svare sier:

  Årets Litteraturfestival på Lillehammer med tema: ANSVAR er vel overstått. Dagens litteratur speiler i uhyre liten grad bevissthet om verdensutviklingen i vår tid. Vi har skapt så store farer for oss selv at vi ikke burde ha råd eller tid til å fortsette med all denne forferdelig krigføringen. Krig er en ødeleggende, grusom virksomhet. Det er ikke noe positivt å si om å opprette slike føringer. Jeg skammer meg over landet mitt og skulle ønske vi kunne sette politikere under så strekt press at de må forholde seg til folkemakta. Det skumle er at de fleste vet. Jeg snakker jo gjerne om de viktige tinga, og både forfattere og fotfolk er stort sett oppdatert og skjønner greia, sier de, før de vender tilbake til kuas indre liv eller skriver om flere små liv med detaljproblemer uten å ta tekstene inn i større sammenhenger. Fordi store spørsmål blir for store? Fordi vi ikke makter å forstå et så overveldende alvor? Fordi vi har mistet felles verdier og kun klarer å forholde oss til ansvar for oss selv og knapt nok det?

  • psteigan sier:

   Litteraturfestivalen burde sette søkelyset på hvordan språket brukes av de herskende til å selge denne krigspolitikken. Hvor mange forfattere har brukt ordet til å slåss mot militariseringa av Norge og Norges rolle som internasjonal leiesoldat?

 3. KZ sier:

  Til alle:
  Se Bill Stills dokumentarfilm «The Money Masters», så skjønner dere hva krigføring egentlig handler om. Og dere skjønner hvem som, til syvende og sist, profitterer på krig og opprustning. (Det er ikke kun det militærindustrielle komplekset som er profitører.)

  • KZ sier:

   Jeg ser at det er noe irriterende reklame nede i høyre hjørne på akkurat den videoen jeg linket til, men samme film ligger i flere utgaver på YouTube, også uten slik reklame.

 4. KZ sier:

  Det som egentlig skjer i Tyrkia og Syria (og det «den arabiske våren» handler om) er ikke hva det kan virke som ved første øyekast. Dette er iscenesatte «revolusjoner» sponset av vestlige bankstere som lever av å skape konflikt og krig. Krig er nemlig det aller mest lønsomme for bankstere, siden ingenting skaper gjeld i samme grad som krig. Banksterne finansierer alle parter i disse konfliktene, slik de i sin tid finansierte både Lenin, Stalin, Hitler og Mao, etc. De sponser både «kapitalister» og kommunister/sosialister, både jøder og muslimer, shiaer og sunnier og kristne, etc.
  Du må se The Money Masters for å virkelig skjønne hva som foregår bak kulissene og for å skjønne hvem som egentlig trekker i trådene.

  Og hvor tror du f.eks. Kim i Nord-Korea har fått midler fra til å kunne igangsette et kjernefysisk våpenprogram?
  De internasjonale/overnasjonale banksterne og det globale militærindustrielle komplekset står bak alt sammen. Og grunnen til at man aldri hører om fractional reserve banking eller Rothschild-familien selv i såkalt seriøse historiebøker, er at disse bøkene er skrevet av folk som er lojale og underdanige overfor disse mektige pengeinteressene, som også eier samtlige store internasjonale mediekonserner.

  CNN, NBC, ABC etc. … for å kunne drive virksomheten sin har alle disse store kanalene lån i banker som JP Morgan Chase og Goldman Sachs. Derfor slipper de aldri til folk som Bill Still, dvs. folk som kritiserer privateide sentralbanker og fractional reserve lending.
  Og nå skal Obama forresten oppheve begrensningen på hvor mye penger bankene kan låne ut. Etter finanskrisen viste det seg at Goldman Sachs hadde lånt ut 333 ganger mer penger enn de faktisk hadde, selv om de «kun» hadde lov til å låne ut 12 ganger mer penger enn de hadde. Nå skal Obama la disse skurkene låne ut UENDELIG mye mer penger enn de faktisk har. Og alle disse lånene krever bankene renter og rentes rente på … De har makt til å skape ubegrensede mengder penger ut av løse luften. Og kreve renter på alt sammen. Dette skjer nå, as we speak. Det er ikke fiksjon.

  Heldigvis er systemet dømt til å kollapse ganske snart. Dvs.: Etter tredje verdenskrig.

  Samtlige norske politiske partier og medier bidrar bare til å opprettholde dette systemet. INGEN av dem våger å kritisere roten til ondet, dvs. banksterne og bankenes evne til å skape penger (altså gjeld) ut av intet. Hvor ofte hører du om fractional reserve lending/banking i norske medier? Hvor ofte hørte du om Ron Paul under den forrige amerikanske valgkampen? (Husk at han var med til the very end.)

  Hvis du skal gjøre bare EN ting i livet: Bidra til å ødelegge dette systemet og få kastet finansterrorister som Lloyd Blankfein i fengsel på livstid. Men ikke minst: Sørg for å få fengslet politikerne som har gitt ham og hans like den nesten ubegrensede makten og rikdommen de har.

  http://www.goldmansachs666.com/2010/12/goldman-sachss-greed-knows-no-restraint.html

  Det er vestlige banksterfinansierte globalister som har væpnet de syriske opprørerne. Og Gaddafi ble fjernet bl.a. fordi de vestlige bankster-imperialistene og militærindustrialistene ville legge beslag på Libyas oljeressurser. I tillegg ville Gaddafi innføre en felles afrikansk valuta basert på gull, og dette likte naturligvis ikke banksterne, så det var nødvendig å ta ham av dage.

  Googler du begrepet «fractional reserve banking» er det øverste treffet som regel en link til den engelskspråklige Wikipedia-artikkelen om emnet. Denne artikkelen er oversatt til en rekke språk, deriblant dansk, svensk og finsk. Norsk er imidlertid ikke blant dem. Hvorfor? Godt spørsmål, siden FRB er grunnpilaren også i det norske bankvesenet. Men hva ER egentlig FRB? Og er det nå egentlig så nøye om folk er totalt uvitende om hvordan det internasjonale bankvesenet opererer?

  For å forstå hva FRB egentlig er, må man se på bankvesenets historie. Banker utviklet seg opprinnelig fra gullsmeder. Folk la gullet sitt i gullsmedens hvelv, hvor det lå tryggere enn det gjorde under madrassen hjemme. Gullsmeden ga dem så en kvittering som de eventuelt kunne ta med tilbake ved en senere anledning, om de ønsket å ta ut gullet sitt. Gullsmedene la imidlertid raskt merke til at de aller færreste faktisk kom tilbake for å ta ut gullet. Folk begynte nemlig å bruke kvitteringene som penger. De byttet til seg varer og tjenester med kvitteringene, og lot gullet ligge i gullsmedens hvelv, hvor det formodentlig lå trygt. Gullsmedene utnyttet dette faktumet: De begynte å bruke innskyternes midler. De investerte med gull- og sølvreservene, vel vitende om at det dermed, i realiteten, ikke fantes dekning for mange av de utstedte kvitteringene. Om alle kunder mot formodning skulle komme og kreve kvitteringene sine innløst i edelmetallene de etter sigende var verdt, ville gullsmedene hatt et stort problem. Men dette skjedde nesten aldri, så gullsmedene kunne med god samvittighet utstede stadig flere kvitteringer uten dekning i edelmetallreserver — altså det vi i dag kaller sedler/penger — mens de selv fortsatte å bruke kundenes edelmetallinnskudd som investeringskapital på det frie markedet. Dermed var det moderne bankvesenet født.

  • KZ sier:

   Jeg bare satte sammen noen spredte strøtanker jeg har kladdet de siste dagene. Ser forresten at jeg klarte å feilstave «Libya», så du kan jo rette det opp hvis du gidder, Pål.

 5. KZ sier:

  http://www.rollingstone.com/politics/news/the-people-vs-goldman-sachs-20110511

  Goldman Sachs og resten av banksterne er intet annet enn kriminelle parasitter som raner vanlige folk med myndighetenes velsignelse. De er hevet over loven, de kan herje enda friere nå enn før krisen i 2008. Og når de snart står på randen av konkurs igjen, etter å ha spilt for høyt, tatt for stor risiko — gjett hvem som skal ta regningen? Gjett hvem som skal baile dem ut? Jepp, det er skattebetalerne, den vanlige mannen i gata, som nok en gang skal bla opp noen tusen milliarder dollar for at Lloyd Blankfein og resten av mafiaparasittene skal få sikret en eksponentiell økning i bonusene sine, slik at de kan opprettholde og videreutvikle sitt groteske personlige overforbruk, slik at de kan velte seg i enda flere eksesser, enda mer overdådig luksus, på bekostning av den vanlige amerikaner og europeer og verdensborger. Vi er alle, direkte eller indirekte, med på spleiselaget som holder liv i disse parasittene.

  Og alt dette skjer uten at politikere eller domstoler løfter en finger.

 6. KZ sier:

  Men heldigvis har ikke Goldman Sucks bare politikernes og domstolenes velsignelse; de har også Guds:

  http://www.businessinsider.com/lloyd-blankfein-says-he-is-doing-gods-work-2009-11

  Da har man altså enda en grunn til å være motstander av Gud.

  • KZ sier:

   Godt å tenke på at Obama-administrasjonen stort sett også består av GS-ansatte og deres lakeier, sympatisører og kollaboratører.

 7. KZ sier:

  Her er forresten aksjekursen til Goldman Sachs:

  http://www.netfonds.no/quotes/ppaper.php?paper=GS.N

  Endring siste 12 måneder: Opp over 75 prosent!

  Og kursen fortsetter videre opp i himmelen, siden investorene vet at GS alltid vil være sikret mot konkurs. Skattebetalerne må jo nødvendigvis baile dem ut uansett, siden GS, i følge Blankfein, «gjør Guds arbeid». Ingen tvil om at det er lønnsomt å infiltrere verdens mektigste regjeringer og sentralbanker. Heller ingen tvil om at det er lønnsomt å være hovedaksjonær i den privateide amerikanske sentralbanken, og dermed kunne motta uendelige mengder lån med null rente, samtidig som de selv kan skape uendelige mengder penger med et tastetrykk, og dernest kreve inn ågerrente på disse pengene når de låner dem ut til intetanende «muppets», som de kaller kundene sine.

  Har dere sparepenger til overs, folkens: Kjøp aksjer i GS! Det er en mye sikrere og mer lønnsom investering enn både gull, sølv og Bitcoin. Avkastningen er garantert av den amerikanske regjeringen, kongressen og domstolene, som alle tilfeldigvis står på lønningslisten til GS. Vanlige arbeidere tar regningen neste gang korthuset kollapser. Og neste gang. Og neste gang. Ad infinitum.

  Dette er The New World Order.

  • KZ sier:

   Men bare for å oppklare noe: Jeg vet selvsagt at GS ikke er sykdommen selv. Det er bare et symptom på sykdommen, og man kurerer ingenting ved å fjerne dette symptomet. Verdensøkonomiens helse kan kun bli bedre så snart man avskaffer privateide sentralbanker og begynner å skape penger som ikke er basert på gjeld. Dessuten må man fjerne fractional reserve lending. Penger må være forankret i reelle verdier, i virkelige varer og tjenester, i virkelig arbeidskraft. Og de bør helst ikke bli skapt med et tastetrykk, av griske parasitter og plutokrater som Lloyd Blankfein og resten av oligark-bankster-snylterne.

   Bill Still har løsningen.

 8. KZ sier:

  Vi burde investere samtlige av Norges oljemilliarder i Goldman Sachs-aksjer, siden disse er garantert å gi svært god avkastning.

  Er det forresten noen som vet hvor tungt pensjonsfondet allerede er inne i GS?

  • KZ sier:

   Never mind. Jeg googlet litt, og fant svaret: http://www.nordensnyheter.no/default.aspx?Id=3738

   • psteigan sier:

    Norges Bank gir regelmessig ut oversikter over Oljefondets investeringer, så det er lett å finne. Men altså 4,7 milliarder i GS. Det er til og med mer enn i Monsanto…

   • KZ sier:

    Monsanto er selvsagt også en god investering, men jeg vil tro at GS er enda bedre. Man kan vanskelig finne en bedre forretningsmodell enn det disse parasittene har utviklet gjennom århundrene. Det var jo Hank Paulson (daværende sjef for Goldmine Sachs) som skrev TARP og fikk Kongressen til å vedta denne krisepakken på rundt 700 milliarder dollar. Dette sikret Goldmine ca 10 milliarder dollar av skattebetalernes penger. Omtrent samtidig sørget så Sentralbanken (hvis oppgave liksom er å tjene folket og forhindre kriser) for at Goldmine fikk 814 milliarder dollar til i form av en HEMMELIG redningspakke som den gang ikke ble omtalt i mainstream-mediene. Andre gigabanker fikk tilsvarende eller større redningspakker. (( http://www.businessinsider.com/9-banks-combine-for-over-200-trillion-derivatives-exposure-2012-4#ixzz1syjZkgET ) «Demonocracy created a great infographic detailing the exposure of the nine banks with the largest exposure to derivatives. Combined, these nine banks are exposed to $228.72 trillion in derivatives, a shockingly high number.
    That number, as Demonocracy states, is worth approximately three times the entire world economy.»)

    Og senest for noen uker siden kjørte E24 en underdanig gladsak om Lloyd Blankfein, verdens best betalte banksjef, uten å nevne et ord om at det råtne parasittforetaket hans overhodet ikke hadde eksistert i dag om det ikke hadde vært for de gedigne tyveriene av ærlige arbeideres penger. Men dette er typisk for servile, ukritiske norske medier som bare er talerør og mikrofonstativer for de kriminelle parasittene som ikke gir seg før de har melket hver siste cent og hvert siste øre ut av hardtarbeidende skattebetalere.

    But then again: Goldmine Sachs er ikke engang den største banken, og har visst ikke mottatt de største redningspakkene heller. Det er mulig at noen av de andre store også har mer parasittiske og vampyrblekksprut-aktige tendenser. Uansett er hele systemet råttent tvers igjennom, og det eneste som vil fungere er å forby privateide sentralbanker, gjeldsbaserte penger, fractional reserve lending — og statlige overføringer til kriminelle parasitter som bare bruker redningspakkene til å utbetale enda større bonuser til sjefsparasittene. Det eneste Goldmine og resten av parasittene lærte av forrige krise, var at de må bli enda mer kriminelle, for da er de sikret enda større skattebetalerfinansierte redningspakker ved neste korsvei. Snart kommer vi til å se hvor grundig de har lært denne leksen.

 9. KZ sier:

  http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2112125
  http://www.bloomberg.com/news/2009-12-03/arming-goldman-sachs-with-pistols-alice-schroeder-correct-.html

  Godt å vite at lovverket er blitt endret i GS’ favør siden 2008, slik at de er sikret enda større statlige redningspakker neste gang de står på randen av konkurs.

 10. KZ sier:

  Apropos krig og fred og Norge: Her er en underskriftskampanje for å få nominert Bradley Manning til Nobels Fredspris:

  http://act.rootsaction.org/p/dia/action/public/?action_KEY=7612

  • KZ sier:

   Rettelse: Han er visst allerede nominert; kampanjens hensikt er å sørge for at han faktisk får prisen.

   (Vi vet jo alle at han selvsagt aldri får den uansett, siden Jagland og resten av USA-kollaboratørene i komiteen er i lomma på banksterne og det militærindustrielle komplekset, men det kan i det minste være en fin gest å levere en lang liste til pampene i komiteen, før Lundestad krøller den sammen og kaster den i en søppelkurv.)

 11. Prowl McMagne sier:

  Mye av grunnen til at folk ikke engasjerer seg offentlig mot disse tingene er jo faren for stigmatisering (konspiratør, paranoid, terrorist) og utfrysing, represalier osv.

  Ta feks Petter Nome som engasjerte seg mot Irak krigen, tilogmed han ble spraket ut av «det gode selskap»
  http://www.dagbladet.no/kultur/2003/01/21/359371.html

  siden har du ikke hørt om Petter Nome annet en som C kjendis i 4 retters middag eller.no

  Dette klimaet av selvsensur er noe som absolutt burde debatteres og graden av paranoia og propaganda for å opprettholde det.

  Personlig syns jeg at det kan være smart å se den dokumentaren som refereres ovenfor («Money Masters»), men også Noam Chomsky har veldig gode poenger på akkuratt propagandaen og hvordan den fungerer i moderne demokratier, feks dokumentaren «Manufacturing Consent». Adam Curtis sine dokumentarer er alle gull, men kanskje spesielt «The Century of the Self» i denne sammenheng.

 12. Tilbaketråkk: Fra DNA til DNB – Kjærstad har rett, Roy Jacobsen tar feil | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 13. Tilbaketråkk: K-ordet i kapitalismens tid | Steigan blogger

 14. Tilbaketråkk: Radikalisering – hvilken radikalisering? | Steigan blogger

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s