Det muslimske ekstremhøyre

For kort tid siden sirkulerte det en plansje på internett. Den skulle angivelig vise hvor farlig det fascistiske høyre er i Europa. Men så man nærmere på den, viste det seg at plansjen var ganske merkelig. På toppen av lista tronte Norge og Sveits som land der fascismen står sterkt – langt foran land som Hellas og Ungarn der fascistliknende grupper sitter i parlamentet og der innvandrere bankes opp regelmessig av fascistiske bander. Hva var dette?

Kilde: Al-Jazeera

Plansjen var satt sammen av Al-Jazeera, og når man så nærmere på den, viste det seg at grunnlagsdataene var upålitelige. Det som gjør at Norge kommer på topp av lista er at man har regnet FRP som et ekstremt høyreparti. Ikke det at jeg har noen sans for det partiets politikk og ideologi, men å likestille det med Jobbik i Ungarn og Gyllent daggry i Hellas er simpelthen ikke riktig. FRP er i dag et sentrum-høyre-parti, mens de to nevnte partiene er reine fascistpartier.

ytrehoyre

Plansjen er fra Al-Jazeera, men den er klipt sammen for å ta mindre plass.Som man ser: Norge er mest ekstremt.

Ser man nøyere på kriteriene, så ser man at euroscepticism er ett av dem, sammen med nasjonalisme og motstand mot innvandring. Er du negativ til EU, så står du i fare for å bli definert som ytre-høyre. Er du dessuten tilhenger av nasjonal sjølråderett, så har du treff på to av tre. Og skulle du i tillegg være mot Schengen, så har al-Jazeera konklusjonen klar: da tilhører du det  ekstreme høyre i Europa.

(Les også Den forunderlige fascismediskusjonen og Den forunderlige fascismediskusjonen (2) )

Feil kriterier

Det er EU-kommisjonen og folk som Thorbjørn Jagland som har definert motstand mot deres overnasjonale og anti-demokratiske prosjekt som ultrahøyre. Dette er en hersketeknikk som eliten i Brussel bruker for å stemple alle og enhver som ikke slutter opp om planene om å gjøre Europa til en overnasjonal superstat som kan konkurrere på verdensmarkedet med USA og Kina. Det er de som har definert de fire frihetene som sjølve grunnmuren i det europeiske prosjektet, altså fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette er kapitalens prinsipper og ikke arbeiderklassens. Dette er instrumenter for å ødelegge lokalt næringsliv til fordel for store multinasjonale kjeder. Det er verktøy for å rive ned faglige og sosiale rettigheter og tvinge arbeiderklassen til å være med på et kappløp mot bunnen.

Og hva med Al-Jazeeras egen bakgård?

Al-Jazeera eies av Qatar, et av de mest autoritære og diktatoriske regimene i verden. Qatar er et av verdens rikeste land og bruker en del av rikdommen til å sponse de mest ytterliggående, de mest voldelige og brutale terroristene i verden, jihadistene i Libya, Mali og Syria. Nyhetskanalen har mange interessante nyheter, men med slike eiere er det ikke å forvente at den vil være den skarpeste kniven i skuffen når det gjelder å rapportere og analysere det ekstreme islamske høyre.

Det islamske ekstremhøyre, finnes det?

Saudi-Arabia og Qatar bruker hundrevis av millioner dollar på å spre sin svært spesielle versjon av islam, nemlig wahhabismen. Dette dreier seg ikke bare om misjon i vanlig forstand. Dette handler om politikk, og det handler om imperialistiske økonomiske interesser. De autokratiske og reaksjonære oljeregimene bruker religionen som brekkstang for sine egne økonomiske og maktpolitiske interesser.

Folk får nå tro hva de vil, hvis de bare lar andre gjøre det samme. Jeg skal ikke blande meg inn i de teologiske diskusjonene. Men i det øyeblikket religionen begrunner politiske krav, paroler og strategier, er jeg og enhver annen fullt meningsberettiget.

sufi2

Ikke helt jihadi: En sufi, vinkrukka og skjønnheten. Miniatyr på kamelbein, Iran.

Noen av verdens fineste vitenskapsfolk, filosofer og kunstnere har bekjent seg til islam. Jeg har beundret den muslimske kunsten i Córdoba, Granada, Istanbul og Esfahan. Jeg har med stor glede latt meg inspirere av humanistiske muslimske filosofer som Ibn Rusjd eller diktere som Ibn Al-Arabi, Hafez, Saadi og Omar Khayam. De store muslimske matematikerne og astronomene lyser fortsatt på vitenskapens stjernehimmel, som de stjernene de studerte og satte navn på. Men jihadistene som brenner bøker og helligdommer og myrder for fote har like lite felles med disse intellektuelle gigantene som Mussolini hadde med Leonardo da Vinci.

Wahhabistene og jihadistene står for et menneskesyn og en samfunnsmodell som i ett og alt tramper på og håner det beste i den muslimske kulturen. Det lar seg ikke gjøre å forene Rumis budskap om at kjærligheten er universets drivkraft med holdningene og handlingene til Mokhtar Belmokhtar.

Hvis vi ser på hva slags politikk jihadistene står for i teori og praksis, er det ikke så vanskelig å plassere dem. Det er nyanseforskjeller dem i mellom, og noen er enda mer ekstreme enn andre.

Hovedprinsipper

IslamNet i Norge viser til Haitham al-Haddad og Zakir Naik som sine ideologiske forbilder. Dette er ekstreme politiske predikanter. I Storbritannia finnes det en hel rekke ekstreme islamister som står for mer eller mindre det samme. De bruker vekkelsen som metode, men budskapet deres er først og fremst politisk.

Dette er mer eller mindre felles tankegods for det muslimske ekstremhøyre.

Ekstrem praksis

Hvis vi ser på hva forbildene til det muslimske ekstremhøyre foretar seg, så er det terror, massakrer, bokbål og brutal undertrykkelse. Dette rammer aller mest andre muslimer i land som Mali, Libya, Syria, Irak og Pakistan. Nylig utstedte Salafi Sheikh Yasir al-‘Ajlawni en fatwa som erklærte at det er tillatt for jihadister å voldta vantro kvinner.

Likhetstrekk med fascismen

Det politiske programmet deres og det menneskesynet det representerer har mye til felles med fascismen, som jeg behandlet i forrige artikkel. Det gjelder særlig:

 • Ønsket om en voldelig og totalitær stat.
 • Motstanden mot de liberale frihetene og demokratiet.
 • Hatet mot annerledes tenkende.
 • Motstand mot marxisme og klassekamp.
 • Det patriarkalske synet på familien.
 • Rettferdiggjøring av angrepskrig for å nå sitt mål.
 • I mange tilfeller vil det islamske ekstremhøyre og fascistene finne hverandre i synet på jødene.

Men det finnes også markante forskjeller:

 • Fascismen er modernistisk og i prinsippet tilhenger av vitenskap, mens det islamske ekstremhøyre er anti-vitenskapelig og anti-moderne.
 • Sjøl om også fascismen er kvinnefiendtlig, er den ikke så ekstrem som det ytterliggående muslimske høyre.
 • Fascismen var (og kan bli) en løsning på den moderne kapitalismens krise. Det muslimske ekstremhøyre kan ikke tilby noe sånt, men passer derimot ypperlig til de hegemoniske og ekspansjonistiske planene til autokratier som Saudi-Arabia og Qatar. De kan også være et nyttig redskap for å splitte arbeiderklassen etter religiøse og kulturelle skiller.
 • Imperialismen oppfatter tydeligvis jihadistene som verdifulle redskaper, og vi ser svært ofte at imperialismen allierer seg med det muslimske ekstremhøyre. (Libya, Syria, Afghanistan, Irak osv.) Vesten, inklusive Norge, er nært alliert med sponsorene til det muslimske ekstrem-høyre, nemlig Saudi-Arabia og Qatar.

På en høyre-venstre skala er det ingen tvil om hvor denne typen ekstrem islamisme befinner seg. Det er en fascistliknende ideologi og politikk som bare kan kalles ekstrem-høyre.

Arbeiderklassen er midt oppe i en svært vanskelig kamp mot internasjonal storfinans og i mange land har arbeiderklassen allerede tapt posisjoner og rettigheter som det har tatt generasjoners kamp å kjempe fram. Det arbeiderklassen trenger i denne situasjonen er enhet på tvers av nasjonalitet, kultur og religion. Det vil være til stor skade for arbeiderklassen om det muslimske ekstremhøyre og/eller det tradisjonelle fascistiske høyre vinner fram. Derfor må disse retningene avsløres og bekjempes.

Oppdatering 23.05.2013:

Profetens Ummah støtter morderne i London. På Facebook-sidene sine bedriver de rein hyllest til mennene som slaktet en soldat i sivil. En ekstrem islamist bosatt i Oslo skriver: «Kvalmt å lese at noen muslimer kan ta avstand fra en så vakker handling som broren i London utførte på en skitten kaafir, må Allah gi oss flere slike løver som terroriserer kuffar, for kuffar forstår ingen annen språk enn dette.»

Dette illustrerer min kritikk av det muslimske ekstremhøyre og viser at det også finnes i Norge, hvis noen skulle ha trodd noe annet.

Tillegg 23.05.2013:

Etter tre dager har dette innlegget vært lest av over 8000 mennesker, og det har ligget på topp som «mest likt» i Dagsavisens Nye Meninger:

nye meninger høyreislam

Dette innlegget ble publisert i EU, krig og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

51 svar til Det muslimske ekstremhøyre

 1. Sverre Munthe sier:

  God artikkel.

 2. Erlend sier:

  Fint å se en artikkel fra noen på venstresida som ikke er redd for å grundig diskutere islamisme og dens følger, i stedet for å påstå at terrorister er frihetsforkjempere som er sure pga. USA.

 3. Øivind Armand Halvorsen sier:

  Flott! Det er viktig å få søkelyset også på dette.

  • psteigan sier:

   De høyreekstreme islamistene har stort sett fått lov å holde på i fred. De skjermer seg ved å påstå at det de holder på med er religion. Men man ser jo med et halvt øye at det er politikk, og ikke hvilken politikk som helst, men en helt ekstremt reaksjonær politikk. De bruker også religionen til å hundse andre muslimer til å holde kjeft. Og de som ikke holder kjeft, slik som Deeyah, blir truet på livet.

   • mandelpoeten sier:

    Viktig å poengtere at islamistene MISBRUKER islam for å rettferdiggjøre sine egne voldelige politiske mål.. Omtrentlig som hva abortklinikk-bomberne i USA gjør f.eks. eller hva Jim Jones gjorde i Jonestown (skjønt der var det ikke religion som blei brukt) og Koresh gjorde i Waco..

   • psteigan sier:

    Jeg tror jo at du har rett, men akkurat den delen av diskusjonen har jeg tenkt å overlate til deres muslimske motstandere. Jeg bare ser på hva slags politikk de fremmer. Teologien holder jeg meg unna. Det jeg veit, og som jeg poengterer, er at det finnes en rik, humanistisk kultur med muslimsk utgangspunkt. De høyreekstreme islamistene ville vel ha steinet Hafez om de hadde hatt sjansen.

 4. Tor sier:

  Et godt utgangspunkt for videre diskusjon. Venstresida har ut fra de «beste» hensikter alt for lenge hatt berøringsangst i forhold til det som foregår i muslimske miljøer: Kvinneundertrykkelselse, patriarki , antidemokratiske holdninger og hele smørbrødlista er ikke fenomener som kan aksepteres som utslag av kulturforskjeller vi bare skal være overbærende for.

 5. Homa Pakjoo sier:

  Mycket bra artikel. Islamisterna måste avslöjas vid varje tillfälle som ges. Dock blir jag lite fundersam när det gäller din placering av FrP på den politiska höger- vänsterskalan..

  • psteigan sier:

   Husk at utgangspunktet var en sammenlikning mellom FRP og Gyllent daggry. Det er helt på jordet. FRP har bevisst lagt seg mot sentrum for å få del av makta. De kastet ut liberalistene og de ytterliggående rasistene for å bli mer stuereine. I den økonomiske politikken har de nærmet seg sosialdemokratiet. De er ikke mer krigshisserske enn den rødgrønne regjeringa. Naturligvis er de reaksjonære, men å sette dem i bås med Jobbik hører ikke noe sted hjemme.

 6. Homa Pakjoo sier:

  Tack för svar! Helt enig i att Man inte kan sätta FrP i samma bås som de du nämner. Det är nog bara Al- Jazira som kan dra den slutsatsen.Jag får fundera vidare på den här frågan. Hittills har FrP legat höger om Høyre för mig. Men

 7. Torgeir Salih Holgersen sier:

  Er det ikke litt overforenkla også å si at FrP er et «sentrum-høyreparti»? I moderne vesteuropeisk politisk kontekst brukes vel begrepet primært om partier som ligner på Høyre, som mobiliserer på grunnlag av motstand mot høye skatter og mye statlige reguleringer, og som i det store og hele er «establishment-partier», tilsvarende de (historisk) sosialdemokratiske «sentrum-venstre-partiene». Slik jeg ser det, ligger Frp retorisk et helt annet sted, prega både av en retorikk som ofte demoniserer minoritetsgrupper og også politiske forslag som ligger utafor rammen av konsensuspolitikken i forhold til ivaretakelse av internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, slik som Flyktningekonvensjonen og ILO-konvensjonen om Urfolks rettigheter, som typiske «establishmentpartiene» også støtter opp om. Frp har da også en velgerprofil som er klassemessig «flat» i kontrast til de typiske «sentrum-høyre-partiene» som er utprega borgerskapspartier, og FrP ligner slik sett langt mer på de mer entydig høyrepopulistiske og høyreradikale partier som Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna enn på Høyre, Moderaterna eller danske Venstre.

  Også når vi ser på partiets historie og bakgrunn, syns jeg det blir trøblete å enkelt kategorisere Frp som et vanlig borgerlig «sentrum-høyreparti». Partiet het jo opprinnelig Anders Langes Parti, og da er det verdt å minne om at Anders Lange var en fullstendig uapologetisk tidligere landssektretær i det fascistoide Fedrelandslaget i Mellomkrigstida, og skreiv i sin private avis på 1960-tallet at «alle tilhengere av stemmerett for svarte i Sør-Afrika er «forrædere mot den hvite rase». Han var motstandsmann under okkupasjonen, på nasjonalistisk grunnlag, i likhet med sjølerklærte rasister som Erik Gjems-Onsdag, men i etterkrigstida skreiv han også ofte i de uapologetiske tidligere NSernes blad Folk og Land. Dette er fortid, men det er ikke tatt noe direkte oppgjør med denne fortida, og når Anders Langes portrett fortsatt pryder Frps stortingskontor, forteller det om en form for kontinuitet når partiet med gjentatte utspill fra ulike partitillitsvalgte fremmer en rasistisk agenda, sjøl om partiets program ikke i dag kan karakteriseres som dette.

  Ser vi på de andre partiene i Al-Jazeeras oversikt, er heterogeniteten dem imellom også stor. Det sveitsiske Folkepartiet er vel på mange måter mer et borgerlig establishmentparti enn det Frp er. Jobbik i Ungarn er åpenbart et rasistisk parti, som flørter med landets fascistiske fortid, men er det direkte fascistisk i den forstand at det åpent erklærer at demokratiet er en dårlig styreform, slik Gyllent Daggry i Hellas faktisk gjør?

  • psteigan sier:

   Jeg er enig i at det kan være en forenkling å si at FRP er sentrum-høyre, men siden dette er en europeisk oversikt, så har jeg sammenlikna med alt det andre rasket som får passere som sentrum-høyre i Europa, og da havner FRP der. (Berlusconi og Lega Nord for bare å nevne et par eksempler.) FRP har rappa ganske mye fra Arbeiderpartiet for å bli et 15%-parti.
   Men hvis vi er enige om at FRP ikke hører hjemme på ei liste sammen med Jobbik og Gyllent daggry, så kan vi jo la det ligge der foreløpig og vende blikket mot hovedtemaet i artikkelen, altså det muslimske ekstremhøyre. (Og uansett hvordan man sammenlikner det ligger de langt, langt til høyre for FRP.)

   • Per sier:

    Forholdet til islam er vanskelig. Det er lett å få sympati med muslimer i vesten når man ser de hatske, konspiratoriske kommentarfeltene i avisene. Men samtidig tror jeg mange på venstresiden nå begynner å forstå at islamismen står for veldig mye av det man kjemper mot, at man må bli tydeligere i fordømmelsen av disse gruppene. Jeg har vanskelig å se for meg noen sterk venstrebevegelse i muslimske land i dag. Jeg klarer ikke se for meg dette, når disse landene stort sett er langt mer troende enn de såkalte kristne landene. Religion er nesten alltid temmelig reaksjonært, selv om mye vakker kunst og kultur kan oppstå blant de troende. Venstrebevegelser i muslimske land har såvidt jeg vet hatt mest appell hos folk som ikke er troende, gjerne middelklassefolk. I Latin-Amerika har kristendom og sosialisme latt seg kombinere på en måte vi ikke har sett likheter til i islam. Baath-partiene og Gaddafi er ikke eksempler til etterfølgelse. Jeg ser heller ikke bort fra at islam har blitt mer og mer vulgarisert og voldelig de siste tiårene, men dette vet jeg egentlig for lite om til å uttale meg om. Vi vet dessuten at islamister dolker venstreorienterte i ryggen om de har sjansen, bare se på revolusjonen i Iran. Høyrepopulismen i vesten og islamismen er på mange måter to sider av samme sak.
    Du nevner fascisme som et ord som misbrukes, helt sant. Men hva tenker du om ordet imperialisme, brukes ikke det også litt for lett og upresist hos venstreorienterte?

 8. Torgeir Salih Holgersen sier:

  Til Per: Du skriver at i Latin-Amerika har kristendom og sosialisme latt seg kombinere på en måte vi ikke har sett likheter til i islam. Det er sant, hvis du med «i islam» mener «i muslimske land». Men jeg ser ingen grunn til å essensialisere denne forskjellen og hevde at troende muslimer ikke kan være like progressive sosialister som det troende kristne, som Hugo Chavez var. Her kan det for eksempel nevnes at i Storbritannia er det en muslimsk kvinne som er leder for det eneste partiet til venstre for Labour som har vært og er representert i Underhuset fra England så lenge jeg har levd.

  Og på samme måte som det er viktig å ikke overgeneralisere eller trekke for mange paralleller mellom de til dels svært ulike partiene i Europa som likevel faktisk har det til felles at de kapitaliserer på demonisering av innvandrere og etniske minoriteter, er det tilsvarende viktig å ikke overgeneralisere eller trekke for mange paralleller mellom de til dels svært ulike partiene i den muslimske verden som på en eller annen måte refererer til islam som del av sin politiske retorikk. Her finns det både markedsliberalistiske konservative, som godt kunne sammenlignes med tyske CDU/CSU og verdikonservative sentrumsorienterte, som godt kunne sammenlignes med norske KrF, i hvert fall KrF i mellomkrigstida, og eksplisitt demokratifiendtlige grupper, både i voldelig (al-Qaida) og ikke-voldelige (Hizb ut-Tahrir) grupper. Samtidig er det mange andre akser de må vurderes ut fra. Hizbollah i Libonon er vel innenrikspolitisk en, sosialt sett reaksjonær, men like fullt pragmatisk og i første rekke nasjonalistisk organisasjon, som nå samarbeider aktivt med venstreorienterte grupper innafor en relativt demokratisk politisk struktur, mot det som der defineres som hovedfiendene; Israel og den Saudi-finansierte og vestligstøtta, og, vel i teorien (paradoksalt nok), relativt sekulære, sunnidominerte opposisjonen. Vidt forskjellige strømninger og tendenser kan også leve side om side innad i samme organisasjon, spesifikt i Det muslimske Brorskapet.

  Like lite som politisk kristne partier noen gang har vært direkte progressive, finner vi direkte progressive politisk islamske partier eller grupper. Men like mye som avskallinger fra politisk kristne, i utgangspunktet konservative og til dels, historisk, antidemokratiske, organisasjoner av og til har bidratt til framveksten av progressive partier og bevegelser, er det grunn til å tro at tilsvarende avskallinger, som vi allerede har sett fra Brorskapet i Egypt, kan medvirke til dannelsen av venstrepartier med den breddeappellen som venstepartier trenger. Reint intellektualistiske og eksplisitt ateistiske partier har like lite grunnlag for å fostre en muslimsk chavismo-bevegelse som det en tilsvarende bevegelse hadde hatt i det kristne Latin-Amerika.

  • Torgeir Salih Holgersen sier:

   En presisering: Jeg ser nå at Salma Yacoob både har gått av som leder og meldt seg ut fra Respect Party i England. Den triste sammenhengen dette skjer i tydeliggjør imidlertid at det å være troende muslim og det å ha reaksjonære og antifeministiske holdninger langt fra er synonymer:
   http://www.guardian.co.uk/politics/2012/sep/12/salma-yaqoob-quits-respect-leader

   • Per sier:

    Hei, interessant det du skriver her. Mulig jeg undervurderer potensiale for en islamsk orientert venstrebevegelse. Jeg er enig i at ateistiske bevegelser vil ha liten gjennomslagskraft i «muslimske land». Religion er kanskje mer fleksibelt enn man skulle tro. Det er ihvertfall lov å håpe på en politikk til det beste for flertallet som ikke støter fra seg troende muslimer. Det er vanskelig skrive om disse tingene, ettersom hetsen mot muslimer er skremmende i vestlige land.

 9. psteigan sier:

  Jeg har nøyd meg med å kritisere det muslimske ekstremhøyre. Jeg har ikke uttalt meg om islam generelt eller hva slags muligheter som finnes for progressive bevegelser med en overveiende muslimsk bakgrunn. Det temaet er for stort for meg og mine kunnskaper (blant annet språkkunnskaper) for små. Det jeg veit er at det finnes en hel bråte politiske retninger som reagerer på dagens krise på ulike måter, og det er jo å håpe at det ut av dette kommer bevegelser som reelt er i stand til å utmeisle strategier og taktikk som er på høyde med det situasjonen krever.

  Når det gjelder Det muslimske brorskap, så er det riktig at det er en slags paraplyorganisasjon over ulike retninger. Men Brorskapet har alltid være anti-sosialistisk, og det har gang på gang vært et redskap for imperialismen. Det er derfor ikke helt overraskende at de i Egypt fører en økonomisk ny-liberal politikk til fordel for IMF og den ekstremt rike egyptiske overklassen.

 10. jms sier:

  Meget god og opplysende artikkel, som bør publiseres i alle landets aviser. Det store spørsmål som gjenstår er hvordan vi skal forholde oss til islam, og da spesielt den fascistiske fraksjonen. Tar man opp temaet blir man ofte møtt med mistro og ubehagelige assosieringer. Dette er et svært ømtålig område der globalistene sitter med makta og bruker den for alt den er verd.

 11. Hans-Jørgen sier:

  Det finnes autoritære/fascistiske, og det finnes demokratisk/humanistiske bevegelser innen enhver kampsak – Innen politikk, religion, kultur, naturvern, dyrevern osv. Sånn sett så tror jeg PS «slår inn åpne dører» ved å peke likheter mellom enkelte islambevegelser og fascisme. Synes det i diskusjonen likevel er ved å feste seg ideen om at «islamister» = ekstremhøyre. Det blir galt. Antar at det vil finnes demokratiske/humanistiske islambevegelser på samme måte som vi har kristne bevegelser som prediker en demokratisk tilnærming til tross for bibelens autoritære teser.
  Hvis vi skal skille «snørr og bart» blandt islamister så trengs kunnskap om trosgrunnlaget (koranen) og ikke minst utøvende praksis. Synes også vi trenger en dypere forståelse av hva fascistisk og autoritær tenkning er i motpol til demokratiske og humanistisk tenkesett.

 12. psteigan sier:

  Jeg er helt overbevist om at de fascistliknende islamistene utgjør et lite mindretall blant muslimene i Norge, men de er et velorganisert mindretall, og jeg kan ikke se at de i noen særlig grad blir kritisert for sine ekstreme standpunkter. Mens patetiske og maktesløse grupper som NDL blir møtt med slagsmål og demonstrasjoner, får høyreekstreme islamister stort sett lov til å spre sitt kvinnefiendtlige, menneskefiendtlige og anti-demokratiske budskap i fred. Og de demokratisk innstilte muslimene som tar opp kampen mot dem kan i verste fall havne i livsfare.

  Jeg kjenner troende muslimer som er mer på linje med Hafez, Omar Khayam og Rumi, og jeg er sikker på at mange er som dem. Men det er dessverre jihadistene som er på offensiven.

  • Hans-Jørgen sier:

   Enig med deg i at «islam-fascistene» utgjør en svært liten gruppe blandt muslimer i Norge. Er uenig med deg når du skriver at de «stort sett får lov til å spre sitt budskap i fred». Mitt inntrykk er at de heldigvis blir avvist, og finner liten grobunn her. Folk i verden er stort sett fredlige, og vil fortsette med det så lenge de blir behandlet rettferdig. Der «islam-fascismen» er i frammars så må det være et materiellt grunnlag for det. Vestlig imperialisme gir god grobunn. En feilaktig nedsettende framstilling av, og holdning til muslimer som gruppe, kan gi næring til islam-fascistisk tankegods.

   • psteigan sier:

    Jeg vil si at Audun Lysbakken er en av de få som har tatt et oppgjør med den høyreekstreme islamismen da han gikk i konfrontasjon med lederen for IslamNet, Fahad Qureshi i vinter. Det skal Lysbakken ha all ære av. Jeg har ikke sett mange andre som har vært så klare og kontante.

 13. psteigan sier:

  Jeg kjenner til flere tilfeller av at moderate muslimer er blitt trakassert og til og med truet på livet av høyreekstreme islamister, og flere av dem som har blitt truet har gitt uttrykk for at de ikke har opplevd noen støtte fra tradisjonell norsk venstreside. Det groveste tilfellet jeg kjenner til var artisten Deeyah som ble truet på livet av slike ekstremister og til slutt måtte rømme landet. Hun sa klart og tydelig at hun var skuffet over manglende støtte både fra venstresida og fra norske feminister. Jeg tror du undervurderer problemet. Det er ikke du og jeg som får merke dette på kroppen.

  • Hans-Jørgen sier:

   Du har rett – jeg merker lite til dette – mine meninger er basert på «å følge med» + 2. hånds opplysninger. Betviler ikke de hendelsene du påpeker. Mener likevel at høyreekstreme islamister «i stort» har liten utbredelse og grobunn her. Det jeg er veldig enig med deg i er at «venstresida» i landet er tafatte og forvirret i dette spørsmålet. Setter stor pris på at du gjør noe med det.
   Det som er mitt anliggende er at når nå «venstresida» kommer ut av skapet så er det viktig at politikken og kritikken blir troverdig. Jeg synes «venstresida» har en historie med et for ullent forhold til humanisme og demokratiske retter som må rettes opp. Uten det tror jeg det blir lite troverdig kritikk mot ekstremismen.

   • Hans-Jørgen sier:

    Apropos motstand mot Ekstrem islam. Motstand mot IslamNet har vokst. De er ekskludert fra universitetet og bortimot bannlyst på Facebook. dette synes jeg er gode eksempler på motstand. (selv om de ikke kommer fra venstresida).

   • psteigan sier:

    Universitetets kritikk av IslamNet var prinsipiell og tydelig. Men deres oppgave var begrenset til å vurdere om IslamNet skulle aksepteres som studentorganisasjon eller ei, så derfor gikk ikke kritikken særlig dypt eller bredt.
    I et annet innlegg her henviser Shoaib Sultan at han har kritisert muslimsk høyreekstremisme tydelig og prinsipelt i artikkelen: http://www.nrk.no/ytring/muslimske-hoyreekstremister_-1.10898585
    Det er bra. Mer sånt.

 14. Tilbaketråkk: Resdags … | lindelof.nu

 15. Jan Odden sier:

  God analyse. Det eneste jeg er i tvil om, er om Islam noengang har frembragt stor sivilisasjon: http://www.ninevehsoft.com/fiorina.htm

  • psteigan sier:

   Slik jeg ser det har religion aldri vært i første rekke for å skape sivilisasjon, men mennesker fra ulike religioner har vært det. Jeg har sett vakre moskeer, synagoger og kirker, men for meg er ikke de skapt av religionene, men av dyktige håndverkere, kunstnere og arbeidsfolk som har gjort sitt ypperste for å lage noe vakkert. Under kalifatet i Córdoba fantes det utrolig mange filosofer, matematikere, astronomer og diktere som det står respekt av til denne dag. Men det var ikke islam som skapte dem. Ofte hadde de store problemer med presteskapet og da datidas johadister rykket inn i Córdoba brente de bibliotekene og myrdet de lærde. Slik de kristne gjorde i Alexandria. Mahatma Gandhi fikk en gang spørsmålet: What do you think about Western civilization? Og han svarte: That would be a good idea. Det er noe å tenke over.

   • Hans-Jørgen sier:

    Ikke helt enig med deg PS på to punkter.
    1 for meg blir/ble religionen nettopp bruk «for å skape en sivilisasjon». Jeg mener religion(er) er formet for å skape en kulturell overbygging som disiplinerer samfunnet. En måte å «holde orden på» for makta. Begrepet «religion er opium for folket» bør tolkes dit hen at det er makta som bruker dette «opium» for å opptettholde sitt hegemoni. «Overgang» (dvs. tvangsinnføring) av kristendom her i landet mener jeg henger sammen med utvikling av en sentralmakt i landet.
    2 Denne kulturelle overbygning (disiplinerende overbygning) har produsert kultur. At kirker, musikk, skulptur og kunst kun sees som enkeltindividers skaperevne blir feil mener jeg. Religion har også utløst/inspirert/belønnet kulturell skaperkraft og produksjon som er en del av verdens kulturarv. Å knutte dette kun til enkeltindivider slik jeg tolker ditt innlegg blir for snevert. ( En annen ting er at religion(er) også produserer undertrykking og konflikt – men det antar jeg vi mener begge to.)

 16. taghridkamal sier:

  I read this article, and tried hard to understand it because its in Norwegian. I believe that Saudi Arabia gov. are the root of all evil and that they do not commit to REAL Islam which is built on tolerance, democracy and peace… Islam means peace, purity,submession to the will of God and obedience to His law…. They are not muslims because all what they do is governing with dectatorship, giving no right to free expression ogf your thoughts and even they changed the country to their family name: Saudi !!
  Norway is the best country on earth in human rights, respect and their people find their way to dignity and respect…. Islam taught me to respect any one whom say and do the right thing to people and to the world and Norway is my example. When looking at the Arab countries you will find now the so-called Islamic movements which do not implement Islam!!! they forbid others from expressing their point of veiews and insult them if they dare to do so!!
  I do believe that Islam is wider than muslims… I donot believe in all Islamic movements coz I only believe in what was mentioned in the Holy Quran and Propohet Mohammad sayings and what they do is against both.

  Long Live Norway ❤

  • psteigan sier:

   As I wrote; I have great respect and admiration for the intellectual giants of islamic culture, like Ibn Rushd, Hafez, Sa’adi, Omar Khayyam and I have the most wonderful caring muslim friends. But they are the opposite of these hateful Saudi-inspired and Saudi-paid extremists. I think these jihadist are no better than the white fascists and I think it is an obligation to expose them and to isolate them.

 17. Ikke uenig i dine konlusjoner om ytterligående muslimer som høyreekstreme Steigan. Har skrevet endel om dette selv også. http://www.nrk.no/ytring/muslimske-hoyreekstremister_-1.10898585

  • psteigan sier:

   Bra Shoaib. Du og dine står i første rekke i kampen mot disse reaksjonære kreftene. Jeg gjør mitt beste for å støtte dere.

 18. Thomas Remme sier:

  Kjekt å lese en saklig debatt, med fakta, kilder, siviliserte, godt formulerte spørsmål og svar.
  Fascinerende at man innenfor feltene religion og politikk slipper unna trollene som herjer kommentarfeltene i klimadebatten…

  Kan du (P. Steigan) utdype litt hva du mener med at fascismen kan bli svaret på kapitalismens problemer? …eller kommer dette som en separat artikkel, del 3 av føljetongen? (Fant ikke svar på spørsmålet mitt da jeg skumleste del 1 og 2.)

  • psteigan sier:

   Jeg har fått et par spørsmål om dette, så jeg burde kanskje skrive mer utførlig.

   Bare kort: Kapitalen har en økonomisk-politisk krise av historiske dimensjoner. For å gjenopprette profittraten på et nivå som gjør kapitalistene interessert i å investere i stor målestokk, må lønnskostnadene (direkte og indirekte) senkes enda mye mer enn det som allerede er gjort. Sjøl om parlamentene stort sett har vært villige til å gjøre det kapitalen har krevd, begynner det å knake i sammenføyningene. Da er det nærliggende å sette demokratiet til side. Det er allerede gjort delvis i Hellas, Spania, Italia og Kypros. Men det kan bli nødvendig å gå enda hardere til verks for å realisere kapitalens mål. Da er fascismen et fristende alternativ (for dem). Direkte styre ved en junta. Siden dette vil bli møtte med voldsomme protester, vil forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og fagforeningsfrihet fort gå samme vei som det parlamentariske demokratiet. Dette er ikke dystopier fra min side. Alt dette diskutere ganske åpent i den ypperste overklassen og deres staber i dag.

   • Hans-Jørgen sier:

    Synes dette trenger utdyping. Å tenke seg at «når kapitalen møter for stor motstand så innføres fascisme» blir for meg for mekanisk. Store deler av kapitalen, for ikke å snakke om middelklassen splittes. Der fascisme blir innført vil småborgerskapet, middelklassen, arbeiderklassen (i tilfelle høyrefascisme) stå i opposisjon til dette. At f.eks. eskalerende krise i europa vil bety en «mainsream» utvikling av fascisme mener jeg nødvendivis ikke er riktig. Fascistisk tenkning blir styrket (her vil hel sikker det høyre populistiske FRP komme på banen) men det vil også betyr at demokratisk opposisjon vil vokse. Utfallet av dette kan gå begge veier uten at det nødvendigvis vil rokke ved det kapetalismen som økonomisk system. Økonomisk krise er kapetalismens potensielle vekst. Eller som bramfrie økonomer sier: «Kapitalen må ha kriser for å eksistere og demokrati for å fungere».

 19. Sindre sier:

  Det er noe av en velsignelse å lese dette innlegget – skrevet av en så tydelig personlighet på venstresida. Jeg trur venstresida må bli flinkere til å diskutere og bekjempe både misforstått toleranse i egne rekker og hersketeknikkene fra liberalistene. Vi kan ikke ha et bilde av venstresida som naïvt tolerante. Andre grupper burde samle seg rundt dette arbeidet, ikke minst feminister.

  • Rolf-E sier:

   Det har gått noen måneder siden Pål skrev dette innlegget, men det er fortsatt like brennaktuelt. I dag 28.11.13 kan vi i Aftenposten lese at flere unge muslimer i Norge velger niqab, og en av begrunnelsene skal angivelig være «…. følger bare lærde som sier at niqab er påbudt». Det som slår meg er store deler av venstresidas øredøvende taushet om denne kjønnssegregerende og kvinneundertrykkende ideologien. For meg så er Marx sine teser om religionen fortsatt like aktuelle. Og kritikk av religion og religiøse symboler er fortsatt ikke rasisme!

   • psteigan sier:

    Det er tragisk at venstresida har vært så pinllig taus om de ekstreme høyreorienterte retningene som har vokst fram i Norge under dekke av religion. Dette er å svikte dem som blir utsatt for denne undertrykkinga og det er å bidra til underminering av en enhetlig arbeiderklasse på tvers av religion, kultur og etnisitet.

 20. Tilbaketråkk: De ti mest leste – med kommentarer | Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

 21. Tilbaketråkk: En fascist på Oslo-besøk | Steigan blogger

 22. Tilbaketråkk: Den forunderlige fascismediskusjonen (del 2) | Steigan blogger

 23. Tilbaketråkk: Fascismen i ulike former | Steigan blogger

 24. Tilbaketråkk: Tilbakeblikk på 2013 | Steigan blogger

 25. Tilbaketråkk: De ti mest leste i 2013 | Steigan blogger

 26. Tilbaketråkk: Radikalisering – hvilken radikalisering? | Steigan blogger

 27. Tilbaketråkk: Radikalisering – hvilken radikalisering? | steigan.no

 28. Tilbaketråkk: Tilbakeblikk på 2013 | steigan.no

 29. Tilbaketråkk: Ukraina bruker jihadister og nazister mot Donbass | Steigan blogger

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s